Lélek és történelem

Lélek és történelem
10/17

2018. október 17. 09:00 - 16:00

ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)

10/17

2018. október 17. 09:00 - 16:00

ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.)


A Történeti Kollégium interdiszciplináris konferenciája.

A pszichológia és história összefonódását már a múlt század első harmadában deklarálta a mélylélektan atyja, Sigmund Freud: történésznek, pontosabban archeológusnak tekintette magát, aki a terápiás szövegekből képes felfejteni a páciens életének korábbi eseményeit, történéseit. A páciens-szövegek – értve ezalatt a nonverbális megnyilvánulásokat is – ma is kulcsfontosságúak a dinamikus szemléletű terápiákban, melyeket vizsgálva érthetővé válik az elakadás, a patológia.

De a történeti forrásoknak is kitűnő partnere a lélektan: elsősorban a korábban nem, vagy csak kevéssé becsült forrásokra gondolhatunk, a személyes élet objektivációira (pl. naplók, levelezések), amelyek elénk tárják aszerző legbensőbb gondolatait, vágyait, motivációit. A történeti forrás tehát „meglelkesülhet”, élettelivé válhat.

Mivel a két tudományág határa nincs pontosan kijelölve, a pszichohistória művelése komoly felkészültséget kíván. Indokolt és termékeny lehet ezért a két terület szempontjainak egymásra vonatkoztatása, kölcsönhatásainak feldolgozása, számbavétele. Erre tesz a konferencia szerény kísérletet.

Részletes program

Facebook