Magyar jelnyelv specializáció

2021.06.14.
Magyar jelnyelv specializáció
Az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának közös képzésére 2021. június 24-ig lehet jelentkezni az ELTE bármely karáról.

Az elmúlt években Magyarországon is egyre több figyelmet fordítanak a siketek esélyegyenlőségének biztosítására, így előtérbe kerültek a diszkrimináció csökkentésére és az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó intézkedések. Erre reflektálva az ELTE Bölcsészettudományi Karán 4 féléves, 50 kredites jelnyelvi specializáció indult, melynek keretében BA/BSc szakos hallgatók tanulhatnak a magyar jelnyelvről és a siket kultúráról.

A specializációval lehetőség nyílik az ország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbsége, a magyar siket közösség jelnyelvének és kultúrájának egyetemi szintű megismerésére siketek és hallók számára. A képzés emellett nagyban hozzájárul a siketek nyelvhasználati jogaira vonatkozó rendelkezések megvalósításához.

A jelnyelv felsőoktatásba való beemelésének elsődleges célja az, hogy az oktatással kapcsolatos területek számára biztosítsa a megfelelő szakmai hátteret a területen jártas szakemberek képzésével, akik részt vehetnek a siket és halló társadalom érzékenyítésében. A képzés során lehetőség nyílik megismerkedni a magyarországi siket közösség nyelvével és kultúrájával, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatával, elméletével és gyakorlati vonatkozásaival, a jelnyelv nyelvészeti megközelítéseivel, a jelnyelvi tolmácsolás alapjaival, a jelnyelvi korpuszok és szótárak készítésének alapjaival, a siketek oktatásának legfontosabb kérdéseivel. Továbbá a képzés betekintést ad a siketeket érintő nyelvhasználat jogi kérdéseibe és a kétnyelvűség számos jellemzőjébe.

A magyar jelnyelvi specializáció jelentősége az alábbi pontokban foglalható össze:

  • intézményes kereteket ad a jelnyelvvel való foglalkozásnak, kutatásnak, hiánypótló publikációk, egyetemi jegyzetek elkészítésének, és segíti a siketek bilingvális oktatása módszertanának a kidolgozását;
  • fontos szerepet játszik a diszkrimináció megszüntetésében és a siketek esélyegyenlőségének megteremtésében;
  • jelentős lépés a fejlettebb európai uniós országokhoz való felzárkózási folyamatban;
  • a „Nyelvtanulás és többnyelvűség” c. EU-s program fontos célkitűzéseit valósítja meg;
  • jól illeszkedik a "Language Portfolio Hungary"-hoz készített országjelentés 7. fejezetében foglaltakhoz.

További információ: bartha.csilla@btk.elte.huhattyar.helga@btk.elte.hu

Előfeltételek és tanegységlista