Másik Izrael

Másik Izrael
12/07

2022. december 07. 17:30 - 19:00

online

12/07

2022. december 07. 17:30 - 19:00

online


Végh Roland tart előadást az izraeli aktivista kultúráról és a kulturális kisebbségekről az Ókortudományi Intézet "Fejezetek az izraeli kultúrából" című sorozatában.

Ahogy a "Tórának hetven arca van" (Bamidbar Rabba 13:16), ennyi módon értelmezhető, úgy a modernkori Izrael társadalma is sokféleképpen magyarázható. Az izraeli zsidó és nem-zsidó kisebbségek számontartanak második, harmadik, sokadik Izraeleket, olyan kulturális közösségeket, amelyek a nyugatias-szekuláris-askenázi fővonaltól eltérő társadalmi tapasztalattal rendelkeznek és másképpen látják saját vagy közösségük helyét az államon vagy akár a tágabb régión belül. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a mizrahi zsidók egyéni és társadalmi küzdelmeit, az etióp zsidók integrációs kihívásait, az izraeli palesztinok identitáskrízisét és azt, hogy hogyan használja fel vagy miképpen reflektál ezekre a jelenségekre az aktivista kultúra.

Végh Roland az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem doktorandusza. Kutatási területei a kortárs zsidóság, a modern Izrael és a zsidó politikai identitások a XXI. században.

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni.