Mathéma Konferencia

Mathéma Konferencia
05/31 - 06/01

2019. május 31. - 2019. június 01.

1088 Budapest, Múzeum körút 4/B, 217-es terem

05/31 - 06/01

2019. május 31. - 2019. június 01.

1088 Budapest, Múzeum körút 4/B, 217-es terem


Hatodik alkalommal rendezik meg a Mathéma konferenciát, amelyen elsősorban végzős alapszakos, mesterszakos és doktorandusz klasszika-filológus hallgatók adnak elő.

A konferencia középpontjában idén a natura és cultura kettőse áll, mely fogalmak összefüggéseit az interdiszciplinaritás jegyében akár a filológia, az irodalom-, a történet-, a kultúra- vagy vallástudomány, akár a filozófia, a régészet, a művészettörténet, a nyelv- vagy jogtudomány nézőpontjából is vizsgálhatják a hallgatók.

2019. május 31. (péntek)

ELTE BTK, B épület 217.

9:45 megnyitó

I. szekció – elnök: Bolonyai Gábor

10:00-10:20 Seres Dániel: Philippos kettős ábrázolása az Olynthosi beszédekben
10:20-10:40 Derhán Kamilla: A τέχνη és φύσις harmóniája Dionysos kertjében
10:40-11:00 Kovács Dominika: „Udvari irodalom”, az udvar irodalma Bizáncban és Nyugaton
11:00-11:20 vita
11:20-11:40 kávészünet

II. szekció – elnök: Hegyi W. György

11:40-12:00 Szücs Adél: Arktosok Braurónban – Egy vidéki kultusz interpretációi
12:00-12:20 Boreczky Katalin: Földanyánk? – Az Anyaföld-képzet és a nők helyzetének kapcsolatai a Kr. e. V–IV. századi görög irodalomban
12:20-12:40 Preisendorf Renáta: Az amphidromia mint többnapos ünnep
12:40-13:00 Magdus Tamás: Ceres Frugiferától Ceres Materig. Egy római istenség színeváltozása
13:00-13:20 vita
13:20-14:30 ebédszünet

14:30-15:30 plenáris előadás

Kárpáti András: κώμοις παιδεύσωμεν τὸν ἀπαίδευτον! – Euripidés Kyklóps című szatírdrámájáról

15:30-15:50 kávészünet

III. szekció – elnök: Déri Balázs

15:50-16:10 Molnár Zalán: Tudományos ismeret lehetősége a Második analitikában
16:10-16:30 Bohacsek Dóra: Natura és Cultura: Vulgáris és Klasszikus latin Afrikában – Africanismus-e a labdacismus?
16:30-16:50 Matus-Kassai Gyöngyi: Natura a kora modern színpadon – Nature és (un)natural Shakespeare Ahogy tetszik című drámájában
16:50-17:10 vita
17:10-17:15 az első nap zárása

2. nap – 2019. június 1. (szombat)

ELTE BTK, B épület 217.

9:45 megnyitó

IV. szekció – elnök: Takács László

10:00-10:20 Nemes Szilvia: Civis romanus et rusticus sum! Az agricultura mint a római identitás egyik alapköve
10:20-10:40 Somfai Péter: Az ártatlanság elvesztése. Catullusi intertextusok Vergilius 8. eclogájában és az Aeneis Camilla-epizódjában
10:40-11:00 Dobos Barna: Rustica sit sine me lascivi mater Amoris – Szépségkoncepciók Ovidius költészetében
11:00-11:20 Kárpáti Bernadett: Olvasás és írás, vidék és város az ifjabb Pliniusnál
11:20-11:40 vita
11:40-12:00 kávészünet

V. szekció – elnök: Tamás Ábel

12:00-12:20 Kerti Anna: „Természeti trialógus”: Catullus, „Calvus” és Horatius intertextuális játéka Kovács András Ferenc „Calvus-költészetében”
12:20-12:40 Rálik Alexandra: Érc és gyom: (Kvázi)orosz ösvények az Exegi monumentumhoz
12:40-13:00 Makáry Sebestyén: Természet után – W. G. Sebald verseskötetéről
13:00-13:20 vita

13:20-13:30 a konferencia zárása