Megjelent az ERC Strating Grant

2015. július 29-én megjelent az ERC Strating Grant, melynek célja fiatal kiváló kutatók támogatása, hogy felépítsék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 6., a kari pályázati referensnél.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 485 millió EUR

Projektek futamideje: max 5 év

Projektek maximum támogatása: 1 500 000 EUR 5 évre, további max 500 000 EUR kérhető ún. start-up költség címén, akkor ha, I. a kutató (PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult állam valamelyikébe költözik az ERC projekt megvalósítása céljából; II. nagy értékű eszköz beszerzésére, III. nagy infrastruktúra hozzáférésre van szükség.

 

Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy

- 2016. január 1-ét megelőző min. 2- max 7 éven belül kellett megszereznie a kutatónak az első PhD fokozatát;

 

A kiírással kapcsolatos további információk: ERC_StartingGrant

 

Mivel az ERC felhívásaiban a mobilitás megvalósulása nem feltétel, ezért ELTE-n dolgozó kutató vagy Magyarország más felsőoktatási intézményében vagy akadémiai kutatóintézetében dolgozó kutató is benyújthatja a projektet úgy, hogy az ELTE lesz a befogadó intézmény.


További információkért forduljanak a kari pályázati referenshez.

2015.08.24.