Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században

2017. március 28-án munkamegbeszélést tartanak a „Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században. Változó társadalmak és identitások /Mobility and Population Transformation in the Carpathian Basin of the 5th to 7th Century A.D., Changing Societies and Identities. NKFIH/OTKA-DFG című projekt keretében. 

A kutatások alapvető célja az 5-7. századi Kárpát-medencében a népesség átalakulásának vizsgálata, a bevándorlók és helyiek arányának és összetételének meghatározása, együttélésük formájának megismerése, és kísérlet a bevándorlók származási helyének felkutatására. A stabil-izotópos mérések mind a migráció (Sr), mind az életmód/életmódváltás (N, O, C, S) vizsgálatára lehetőséget nyújtanak. A munkamegbeszélésen (workshop) az 5. századi mözsi és a 6. századi szelestei temetőkben feltárt egyének izotóp adatai kerülnek összevetésre a fizikai antropológiai és a régészeti megfigyelésekkel. 

Program
2017.03.27.