Nevek és szótárak

Nevek és szótárak
11/29

2017. november 29.

ELTE BTK A ép. Kari Tanácsterem

11/29

2017. november 29. -

ELTE BTK A ép. Kari Tanácsterem


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. november 29-én, szerdán a Tudomány Ünnepe sorozat keretein belül Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak címmel szimpóziumot rendez.

 

Részletes program:

09.00–09.20 Köszöntők és megnyitó

  • Horváth Krisztina (dékánhelyettes, ELTE BTK)
  • Tóth Attila (igazgató, Magyar Nyelvstratégiai Intézet)
  • Bölcskei Andrea (tanszékvezető, KRE BTK)

09.20–11.00 Általános kérdések és a személynévszótárak sajátosságai (Elnök: Bölcskei Andrea)

09.20–09.40 Farkas Tamás: A névszótárak sajátos problematikája

09.40–10.00 N. Fodor János: A történeti személynévszótárak

10.00–10.20 Slíz Mariann: A laikus keresztnévszótárak

10.20–10.40 Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Egy új típusú keresztnévszótárról

10.40–11.00 Vita, hozzászólások

11.00–11.20 Szünet

11.20–13.00 Helynévszótárak és további névszótári típusok (Elnök: Juhász Dezső)

11.20–11.40 Hoffmann István: A történeti helynévszótárak

11.40–12.00 Szentgyörgyi Rudolf – Krizsai Fruzsina: A Földrajzi nevek etimológiai szótárának új kiadásáról

12.00–12.20 T. Somogyi Magda: Az íróinév-szótár

12.20–12.40 Takács Judit: A köznevesült tulajdonnevek szótára

12.40–13.00 Vita, hozzászólások

13.00–14.30 Ebédszünet

14.30–15.50 Tulajdonnevek a különféle szótárakban (Elnök: Benő Attila)

14.30–14.50 Gerstner Károly: Tulajdonnevek a történeti és etimológiai szótárakban

14.50–15.10 Juhász Dezső: Tulajdonnevek a tájszótárakban

15.10–15.30 Mártonfi Attila: Tulajdonnevek a helyesírási szótárakban

15.30–15.50 Vita, hozzászólások

15.50–16.10 Szünet

16.10–17.30 Magyar tulajdonnevek más nyelvek szótáraiban (Elnök: Gerstner Károly)

16.10–16.30 Bauko János: Magyar tulajdonnevek és magyarázataik a (cseh)szlovák névszótárakban

16.30–16.50 Sebestyén Zsolt: Magyar tulajdonnevek és magyarázataik az ukrán névszótárakban

16.50–17.10 Benő Attila: Magyar tulajdonnevek és magyarázataik a román névszótárakban

17.10–17.30 Vita, hozzászólások

17.30–17.40 Zárszó

  • Fábián Zsuzsanna (ELTE BTK és MTA Szótári Munkabizottság)


A rendezvény programját a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján is olvasható. A konferencia megszervezését támogatta a Magyar Nyelvstratégiai Intézet.


Időpont: 2017. november 29.

Helyszín: ELTE BTK A épület Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 039.)