Pályázat nyílt tudományos publikációk Open Access díjának kifizetésére

2021.04.13.
Pályázat nyílt tudományos publikációk Open Access díjának kifizetésére
A Bölcsészettudományi Kar elkötelezett az Open Access publikálási módszerek iránt, ezért pályázatot hirdet elfogadott tudományos publikációk „open access” díjának megtérítésére olyan publikációk esetében, amelyekre nem vonatkoznak az EISZ által az ELTE-re is vonatkozóan megkötött keretszerződések. A díjak fedezetét az ilyen rezsiköltséget tartalmazó kari NKFIH pályázatok nyújtják. 

A pályázat folyamatosan beadható, ameddig az erre a célra allokált forrás ki nem merül.

A támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén kérhető tisztán Open Access típusú és hibrid folyóiratokra. 

Pályázati feltételek

  • a Web of Science és a Scopus szerint is egységesen Q1-re értékelt folyóiratokban való publikálás, 
  • ELTE affiliáció használata a cikkben a 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás szerint, 
  • a publikáció első vagy utolsó szerzője az ELTE főállású munkatársa 
  • a szerzők elmúlt 5 évben megjelent közleményeinek szerepelnie kell az MTMT-ben külső azonosítóval és intézményi hozzárendeléssel, illetve 
  • a cikk feltöltése (a megfelelő nyilvánossági szint beállításával) az egyetemi repozitóriumba (EDIT-be). 

A pályázat elbírálása során előny élveznek: 

  • jelenleg futó vagy 2 éven belül lezárt ELTE-re telepített NKFIH alapkutatási pályázatok (FK és K jelű) témavezetői és nevesített résztvevői által benyújtott pályázatok, 
  • azon pályázók igényei, akik még nem kaptak erre a célra támogatást. 

Elbírálás 

A pályázat beadásának feltétele a cikk hivatalos, végleges elfogadásáról szóló értesítés. A pályázat benyújtásának módja: az online pályázati adatlap kitöltése és az elfogadásról szóló értesítést feltöltése az űrlapon megadott módon.

A pályázat űrlap itt érhető el.

A pályázatokról a Kar vezetése dönt, és döntést követően a Doktori és Tudományszervezési Iroda munkatársai értesítik elektronikus levélben a pályázókat. A döntés szólhat részleges támogatás megítéléséről is. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy adott Open Access pályázati körben elnyert, de nem teljesen felhasznált támogatás nem használható fel későbbi pályázatok során! 

További információ a tuddh@btk.elte.hu címen kérhető. 

► Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az EISZ keretszerződéseknek köszönhetően az ELTE oktatói, kutatói számos nemzetközi folyóiratban jogosultak ingyen Open Access publikálásra. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt tájékozódjon ezekről a lehetőségekről az alábbi weboldalon.