Pályázati felhívás két diplomával járó tanulmányokra

Az ELTE BTK és a firenzei UNIFI SUFO (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: Firenzei Egyetem, Bölcsészet- és Neveléstudományi Iskola), az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Romanisztika Intézet Olasz Tanszéke, valamint a firenzei Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali (Nyelvi, Irodalmi es Interkulturális Tanulmányok Intézete), a két egyetem közötti egyezmény értelmében pályázatot hirdet két diploma megszerzésének lehetőségével járó kettős képzésben való részvételre.

A pályázat kiterjed mind az alap-, mind a mesterszakos képzés szintjére. BA szakon az ELTE Magyar alapszak / Olasz minor vagy a Romanisztika alapszak, Olasz szakirány / Magyar minor képzési rendjében és a firenzei alapszakos Olasz–Magyar Bilaterális Tanulmányok kurrikulumának keretében lehet a kettős képzésben részt venni valamint az ELTE és az UNIFI alapszakos diplomáját megszerezni. MA szakon az Olasz nyelv, irodalom és kultúra, a Magyar nyelv és irodalom valamint az Irodalom- és kultúratudomány képzési rendje kombinálható a firenzei, mesterszakos Olasz–Magyar Bilaterális Tanulmányok kurrikulumával, az ELTE és az UNIFI két diplomájának egyidejű megszerzése céljából. A budapesti hallgató a Firenzei egyetemen mindkét képzési ciklusban minimum 60 kreditet végez el. A kettős képzésben rész vevő alapszakos hallgató a magyar és az olasz nyelv mellett az angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelv és irodalom területén is elvégez minimum 30 kreditet (egy második minor elvégzésének lehetőségével).

A Toszkán Régió ösztöndíjpályázatában részt lehet venni (a családi adószinttől és a tanulmányi eredménytől függően elnyerhető tartományi ösztöndíj térítésmentes kollégiumi szállást, napi kétszeri menzahasználatot és egy kb. 800-1800 euro közötti, két részletben juttatott anyagi hozzájárulást biztosít). Alapszakos képzésre a két egyetemen összesen 12, mesterszakra összesen 8 hallgató vehető fel évente.

A hallgatók 2016. szeptember 19-én, hétfőn, 13 óráig juttathatják el jelentkezési dokumentációjukat Firenzébe, a felhívásban megadott postai címre. A felvételi kollokviumon (Firenze, 2016. szeptember 20-án, kedden, 10 órakor) vagy személyesen, vagy a mindenképpen alkalmazott streaming (telekonferencia) keretében Budapestről (az Olasz Tanszékről) lehet részt venni.

A felhívás kétnyelvű szövege ITT elérhető el.

A dokumentációt olasz nyelven kell elkészíteni, az érettségi bizonyítvány, az egyetemi diploma és az adóhivatali igazolás hiteles fordításban csatolandó a felvételi, illetve az ösztöndíjkérelemhez.

 

Az egyezmény szakmai koordinátorainak elérhetőségei: Prof. Giampaolo Salvi (salvi.giampaolo@btk.elte.hu) és Prof. Beatrice Töttössy (tottossy@unifi.it, +39 3335897725, skype: tottossy). 

2016.07.28.