Pályázati kiírás kutatók számára

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektek magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére. A pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse a kutatási program magyarországi megvalósulását, a pályázó szakmai fejlődését, és későbbi sikeres pályázását az ERC által meghirdetett támogatási programokban.

A program az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető igénybe. A pályázatot a kutató és a kutatóhely együttesen nyújthatja be, az ELTE abban az esetben is lehet fogadó kutatóhely, ha a második fordulóba jutott ERC pályázatot a kutató más intézményben kívánta megvalósítani.

A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös évre 300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45 millió Ft.

Fontos tudnivalók:

- Pályázatot benyújtani az elektronikus pályázati felületen lehet, amely elérhető a https://www.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=210 címen. Az EPR rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Pályázati Központ munkatársa, az EPR intézményi ügyintézője, Buzás Krisztina tud segíteni. A felhasználónévvel, jelszóval, regisztrációval és kutatóhellyel kapcsolatban felmerült problémákat a 2864-es melléken vagy a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelezni. Az adatbázis módosításához, regisztrációhoz, jelszó megadásához a változtatást igénylő kutató pontos azonosítása érdekében szükséges adatok: pontos név, születési hely és idő, anyja neve, pályázatot befogadó tanszék, használt e-mail cím.

- A pályázat benyújtásának belső ügymenetét és a belső határidőket a csatolt tájékoztató tartalmazza, amely letölthető az EPER-ből (http://elteeper.elte.hu) a felhívás végén.

- A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A Starting Grant és a Consolidator Grant pályázók esetében az első értékelésben azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2015. július 15. 16.00 óráig jóváhagytak elektronikusan és nyomtatott formában is beérkeztek. Az Advanced Grant típus esetében az online jóváhagyás dátuma 2015. szeptember 30. 16.00 óra. A pályázatok további értékelésére várhatóan félévente kerül sor a benyújtott pályázatok függvényében. A pályázatok beérkezési határidejére vonatkozó további időpontokat az NKFI Hivatal hirdetményben jelenteti meg a honlapján.

- A pályázatírás során felmerülő, formai és technikai jellegű problémákkal kapcsolatban a PÁK munkatársai nyújtanak segítséget (Buzás Krisztina 2864-es mellék és Szabó Adrienn 2861-es mellék).

- Pályázatot csak az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlappal együtt áll módjukban elfogadni.

A pályázatról további tájékoztatás a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas címen található.


További részletek
2015.06.17.