Pályázatot hirdet az Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve 2005-2015 című tudományos elemzés témakörében pályázatot hirdet. A pályázat célja az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerepének és a hatósági eljárás gyakorlatának átfogó, tudományos feldolgozása és a hatósági szolgáltatások fejlesztése.


A pályázat két részből áll. Az első fordulóban a bírálóbizottság kiválasztja a második forduló pályázóit és a tudományos feldolgozás témaköreit. A pályázati eljárás második részében az első körben kiválasztott pályázók maximum 60 oldal terjedelmű elemzésekkel versenyeznek.


A pályázat benyújtásához az első fordulóban szükséges dokumentumok:

  • részletes elemzői összefoglaló és tematika maximum 5 oldal terjedelemben;
  • a tudományos feldolgozás kutatási igénye az EBH-ban és a kutatási terv (amennyiben releváns);
  • szakmai önéletrajz; publikációs lista

A pályázat első fordulójában pályaműve(ke)t nyújthatnak be a felsőfokú és doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint a tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók és alkotóközösségeik. A pályázat második fordulójában az első körben kiválasztott pályázók indulhatnak.


A pályázat benyújtásának határideje:

I. forduló: 2015. június 1. Értékelés és a pályázók értesítése: 2015. június 15.

II. forduló: 2015. szeptember 30. Értékelés és a pályázók értesítése: 2015. október 30.

A pályázat második fordulójának összdíjazása: 600.000,- forint, amelynek felosztásáról a bírálóbizottság dönt.


A pályázatot két nyomtatott és egy elektronikus példányban a hatóság postai címére (1539 Budapest, Pf. 672) kell elküldeni, illetve személyes kézbesítéssel munkaidőben (8:00-16:30) a hatóság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) lehet benyújtani.


A bírálóbizottság tagjai: 

  • Dr. Honecz Ágnes, az EBH elnöke
  • Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője
  • Dr. Pánczél Márta, az EBH Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának vezetője


Eredményhirdetés és díjátadás: 2015. december 10-én, az Emberi Jogok Napján.


Pályázati felhívás
Útmutató
Pályázati adatlap (pdf)
Pályázati adatlap (doc)
2015.05.13.