Rendszeres szociális támogatás a tavaszi félévre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága kiírta a 2015/16-os tanév tavaszi félévére a rendszeres szociális támogatásról szóló pályázatot.

Az ősszel bevezetett új rendszer értelmében a pályázatok érvényessége 5 hónap, tehát minden hallgatónak, akik jelenleg részesül a támogatásban, újra kell pályáznia a következő szemeszterre.

Pályázhatnak azok a hallgatók, akik:

  • a karon tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában folytatják,
  • akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

A pályázaton elnyerhető támogatás legkisebb összege:

A kategória: Az ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a hallgatói normatíva 20%-a (jelenleg 23 800 Ft), amennyiben a pályázó szociális helyzete alapján eléri a bizottság által meghatározott ponthatárt, és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva (25 éves kor alatt!)

B kategória: Az ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a hallgatói normatíva 10%-a (jelenleg 11 900 Ft), amennyiben a pályázó szociális helyzete alapján eléri a bizottság által meghatározott ponthatárt, és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva (25 éves kor alatt!)

,,Egyéb” kategória: Az ösztöndíj havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 5 950 Ft), amennyiben a pályázó szociális helyzete alapján eléri a bizottság által meghatározott ponthatárt, de nem tartozik sem A, sem B kategóriába.


A pályázati kiírás ITT elérhető el, a Facebook eseményen pedig a leadással kapcsolatos hasznos információkat osztanak meg a Hallgatói Önkormányzat képviselői.

A pályázati űrlapok és a határidők a Hallgatói Önkormányzat honlapján találhatók.

2016.01.05.