Szabadon választható kurzusok a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetben

2019.08.26.
Szabadon választható kurzusok a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetben
Az intézet alábbi kurzusai szaktól és kartól függetlenül szabadon elvégezhetőek. Az órák időpontjairól a Neptunban tájékozódhatnak.

Filmtudomány Tanszék

Dokumentumfilm: elmélet, történet, módszerek

A kurzus keretében a dokumentumfilmmel kapcsolatos legfontosabb elméleti kérdéseket tekintjük át szövegek értelmezése, illetve kortárs európai, amerikai és magyar dokumentumfilmek, valamint néhány filmtörténeti klasszikus alkotás (filmrészletek vagy teljes filmek) elemzése segítségével.

oktató: Varga Balázs

BBN-FLM-242.10

Modernizmus a hatvanas években

A kurzus témái:

  • A francia új hullám és a Cahiers du cinema
  • A francia új hullám témái és stílusa Godard
  • A „balparti csoport” Fellini a hatvanas években
  • Bergman modern korszaka
  • Pasolini és a mitológia Tarkovszkij indulása és a modern szovjet film
  • Tarkovszkij nagy korszaka
  • A német új film Straub és Fassbinder Wenders és Herzog

oktató: Kovács András Bálint

BBN-FLM-242.06

Esztétika Tanszék

Bevezetés az esztétikába

A kurzus célja annak körbejárása, milyen tényezők alakították ki az esztétika szűkebb értelemben vett, jellegzetesen modernkori diszciplínáját. Melyek azok a szellemi problémák, amelyek megválaszolására a művészet modern elmélete kínált lehetséges megoldást.

oktató: Somlyó Bálint

BBN-ESZ-101

Kafka

Kafka művét számos jelentős értelmező tette tárgyává, elég itt Benjaminra, Blanchotra, Camusre, Deleuzere, Canettire, vagy éppen Derridára és az ő nyomán Gaschéra utalni. A félév során ezekkel a jelentős kísérletekkel kívánok számot vetni, s persze folyamatosan kitekintünk Kafka írásaira, amelynek egyik legbensőbb magyarázatát egy másik írótól kaptuk meg (Canetti).

oktató: Bacsó Béla 

BBN-ESZ-251:02

Az avantgarde elmélete

A kurzuson az avantgárd fogalmának jelentésváltozásaival foglalkozunk az elmúlt kétszáz év művészetének történetében. Áttekintjük a híresebb avantgárd elméleteket, korabeli manifesztumokkal kiegészítve, és megpróbáljuk felvetni a kérdést, hogy létezik-e ma avantgárd a művészetben, s ha igen, a fogalom milyen értelmében, ha pedig nem, mi lehet ennek az oka.

oktató: Seregi Tamás

BBN-ESZ-281.75