Szabadon választható kurzusok holokauszt és népirtás témakörökben

2023.01.25.
Szabadon választható kurzusok holokauszt és népirtás témakörökben
A Conference on Jewish Material Claims Against Germany támogatásával az ELTE Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, valamint az Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék a 2022-2023-as tanév tavaszi félévében két kurzust hirdet meg a holokauszt fotográfiai emlékezetéről és a népirtások történetéről. A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa tartja.

Fénnyel írt emlékezet: fotográfiák a holokausztról

  • Gyakorlat
  • Szerda 15:00-16:30
  • ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem
  • BBN-HEB-341.18, BBV-205.45, BMVD-205.64

Az archív fényképek központi szerepet játszanak a modern kori történelemről alkotott nézeteink és a közösségi emlékezet formálásában. A második világháborús zsidóüldözések és a holokauszt ikonikus fotóit sokszor még azok is ismerik, akiknek ténybeli tudása egyébként csekély erről a korszakról. Ezek a fotográfiák erős emlékeztető erővel bírnak, azonban csak töredékük ismert szélesebb körben, és ezek esetében sem ritka, hogy a hozzájuk kapcsolt információk vagy értelmezések tévesek, pontatlanok. Az oktatásban, megemlékezések alkalmával, sőt a szakirodalomban is megesik, hogy a holokauszt-fotográfiák kontextusból kiragadottan vagy pusztán illusztrációként szerepelnek, pedig a fotók az írásos forrásokkal egyenértékű történelmi dokumentumok, amelyek esetében szintúgy indokolt a gondos forráskritika és elemzés. Nem ritka jelenség a holokauszttal és más modern genocídiumokkal kapcsolatos vizuális dokumentumok szándékos hamisítása, manipulálása sem.

A szeminárium célja, hogy bevezesse a résztvevőket a legfontosabb hazai és külföldi fotóarchívumok használatába, bemutassa a fotók, illetve fotósorozatok keletkezésének körülményeit, készítőiket, történeti hátterüket és utóéletüket, továbbá felhasználásuk és értelmezésük módszertani problémáit. A programban szerepel egy fényképtár és egy múzeum meglátogatása is. Követelmény: szóbeli prezentáció vagy szemináriumi dolgozat egy választott témáról az online fotóarchívumokban folytatott önálló kutatás alapján, a kötelező irodalom ismerete, valamint aktív órai részvétel.

Részletek

Spártától Darfurig. Fejezetek a népirtások világtörténetéből

  • Előadás
  • Kedd 17:00-18:30
  • ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem
  • BBN-HEB11-401.20, BBV-202.72, BMVD-202.64

Az előadás célja a modern kori genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító bemutatása, valamint a témakörrel kapcsolatos alapvető értelmezési trendek, elméletek és viták megismerése. A bevezető előadást és időrendi áttekintést regionális és tematikus esettanulmányok követik, amelyek során a tényanyag és válogatott források megismerése mellett olyan történelmi problémákat elemzünk, mint a modern népirtások eredete és összefüggései korábbi történelmi kataklizmákkal, etnikai konfliktusok, a modern antiszemitizmus és rasszizmus, az első világháború következményei és a nácizmus felemelkedése, az extrém nacionalizmus, a birodalmi gondolat és az etnikai tisztogatások összefüggései, az út a faji háborútól az iparszerű tömeggyilkosságig, az elkövetők, az úgynevezett kívülállók és az áldozatok nézőpontjai, a felelősségre vonás és a nemzetközi dimenziók, valamint a népirtások megelőzésének problematikája. A programban helyet kapnak archív fotók, filmrészletek, dokumentumok, valamint egy múzeumi óra is. A kurzus írásbeli dolgozattal zárul.

Részletek