Szakirányú szakfordító és tolmácsképzési programok - felhívás

A Szláv és Balti Filológiai Intézet együttműködve a Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével, a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézménnyel Magyarországon, amely 1973 óta képez hivatásos fordítókat és tolmácsokat, a 2016/2017-es tanévben szakirányú szakfordító és tolmácsképzési programot indít bolgár, cseh, horvát, lengyel, litván, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nyelvből.

A meghirdetett két féléves akkreditált és posztgraduális képzés megfelel az irányadó szakmai szervezetek követelményeinek. Az előadásokat és szemináriumokat egyetemi oktatók, gyakorló szakfordítók és tolmácsok vezetik. A szakirányú képzés csak kellő számú jelentkező esetén indul.

A képzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése,

  • akik az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát magas színvonalon látják el;
  • akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően adják vissza a célnyelven;
  • akik tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a hazai, európai és nemzetközi intézmények rendszerében;
  • akik ismerik a tolmács- és fordítói szakma etikai és protokolláris szabályait.

Jelentkezési feltétel: felsőfokú nyelvtudás, melyről a felvételi eljárás során kell számot adni.

Felvételi: szóbeli: beszélgetés idegen nyelven, blattolás, tolmácsolás.    

Tandíj összege: 280.000.-Ft/félév


Jelentkezési határidő: 2016. június 15.

Felhívás
Jelentkezési lap
2016.05.19.