Szelf-koncepciók az ókori és középkori filozófiában

Szelf-koncepciók az ókori és középkori filozófiában
12/16

2019. december 16. 09:00 - 19:00

ELTE BTK Múzeum krt. 4/i, II. emelet 221. terem

12/16

2019. december 16. 09:00 - 19:00

ELTE BTK Múzeum krt. 4/i, II. emelet 221. terem


Konferencia a Filozófiai Intézetben, a K-112253 sz. OTKA/NKFI kutatócsoport szervezésében.

A "ki vagyunk mi?" kérdésére vonatkozó vita kiindulópontja a görög filozófiában a delphoi-i Apollón-szentély feliratában megfogalmazott parancs volt: "ismerd meg tenmagad!" Szókratésztől és Platóntól kezdve a filozófusok a maguk módján próbálták értelmezni az isteni intelmet, és lenyűgöző elméleteket fejtettek ki az ember lényével kapcsolatos problémákra vonatkozólag.

Efféle kérdéseket vetettek fel: Miben áll az ember természete? Mi a viszonya az istenséghez? Hogyan éljünk, ha meg akarjuk valósítani a valódi énünkben rejlő lehetőségeket? Az etikai és teológiai problémák mellett elméletibb jellegű kérdések is felmerültek. Ha az érzékelés és a megismerés más formái a megismerőtől különböző tárgyra szoktak irányulni, miként lehetséges önismeret? Vajon az emberi szelf egyéni, vagy valódi énünk nem egyéb, mint egyetemes racionalitás? Kutatócsoportunk tagjainak előadásai efféle problémákat vizsgálnak a görög-római (és - egy esetben - az indiai) filozófiában, valamint továbbélésüket a kései antikvitásban és a középkor keresztény gondolkodásában.

Program

9.00–9.45 Steiger Kornél: Az epiktétoszi etika előzményei: Arisztón, Bión, Telész
9.45–10.30 Ruzsa Ferenc: A Buddha érve az éntelenségről: egy brutális emendáció
10.30–11.00 szünet
11.00–11.45 Simon Attila: Tekhné és enthusziaszmosz Platón Iónjában
11.45–12.30 Bárány István: A szórt szubjektumtól az aszubjektív szelfig
12.30–14.00 ebédszünet
14.00–14.45 Németh Attila: Seneca morálpszichológiája
14.45–15.30 Bodnár M. István: Égi lelkek aphrodisziaszi Alexandrosznál
15.30–16.15 Bene László: Emberi és isteni szelf Plótinosznál
16.15–16.45 szünet
16.45–17.30 Lautner Péter: Proklosz a reflexivitás fajtáiról (vázlat)
17.30–18.15 Kendeffy Gábor: Szabad-e szeretni önmagunkat Szent Ágoston szerint?
18.15–19.00 Borbély Gábor: "Omnia in nobis aequitatis iura pariter sunt perversa." Idegen elmék metareprezentációja és az isteni igazságtalanság Héloise és Abaelardus levelezésében