Szociális gondoskodás

Szociális gondoskodás
12/17

2018. december 17. 18:00 - 19:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)

12/17

2018. december 17. 18:00 - 19:30

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)


Az ELTE történelem szakos hallgatói által alapított folyóirat 67. számának bemutatóján a szociális intézményrendszer szerepéről és funkcióiról beszélgetnek a meghívott előadók.

Az állam figyelmének kiterjesztése az emberi élet legtöbb aspektusára, illetve a kapcsolódó intézményrendszer létrehozása a modern, gondoskodó, jóléti állam egyik fontos vívmánya, a társadalmi problémák megoldásának egyik lehetséges eszköze. A gondoskodás intézményeinek normalizáló, gyógyító és a társadalmi reintegrációt segítő tevékenysége választ adhat a társadalmi devianciák (bűnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) és a normától eltérő, kóros jelenségek, például a test és lélek betegségeinek problémájára, „demokratizáló” funkciójával pedig hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenségek bizonyos fokú kompenzálásához (pl. alanyi jogon járó ellátás, kötelező társadalombiztosítás). E két szerepkör mellett azonban az intézmények szolgálhatnak a társadalmi problémák elfedésére is: a marginális, kóros, deviáns elemek elrejtésére a többségi társadalom tekintete elől.

A nyugat-európai és tengerentúli kutatásokkal szemben a szociális gondoskodás és intézményeinek közép- és kelet-európai története kevésbé feltárt. A tanulmánykötet célja, hogy az állami gondoskodás fókuszba állításával különböző látószögekből vizsgálja a különböző intézmények létrejöttét és működését.

Meghívott vendégek: Farkas Zsombor szociálpolitikus (ELTE TÁTK), György Eszter történész (ELTE BTK), K. Horváth Zsolt történész (ELTE BTK) és Verebics Petra lelkész (Wesley János Lelkészképző Főiskola).

Sic Itur ad Astra minden évben pályázatot hirdet valamely - a szélesebb olvasóközönség, a hallgatók és az oktatók számára egyaránt érdekes - témakörben, a beérkező tanulmányokat jeles hazai, hozzáértő szakemberek bírálják el. A díjazott vagy díjat el nem nyerő, de érdemes pályamunkákat egy konferencia keretében mutatják be, majd kötetben is megjelentetik.

Forrás: ELTE