Tavaszi választások a Hallgatói Önkormányzatban

Tavaszi választások a Hallgatói Önkormányzatban
04/09

2017. április 09.

Neptun

04/09

2017. április 09. -

Neptun


A Hallgatói Önkormányzat minden tavasszal tisztújító választásokat hirdet, amelynek keretein belül az önkormányzat tagjai (minden hallgató) képviselőket választanak maguk közül. A BTK-n ez a választás kettős. Egyrészt Szakos Hallgatói Érdekképviselőket (SzHÉK) választanak a választókörzetek maguk közül, akik Intézeti Képviseletekbe (IK) tömörülve a szakos érdekképviseleti feladatokat látják el, legyen az a hagyományos értelemben vett érdekképviselet, vagy szakos közéleti programok, kirándulások szervezése. Másrészt a BTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjaira lehet voksot leadni, amely a HÖK legfőbb döntéshozó szerve. A testület feladata az Önkormányzat költségvetésének elfogadása, tisztségviselők beszámoltatása, az alapszabály módosítása, valamint a HÖK elnökének megválasztása.

A választások április 9-ig tartanak, eddig van lehetőség a szavazatok leadására. A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszerén keresztül, az Ügyintézés/Kérvények fülön. A körzeten belül több jelöltre is lehet voksolni!

A választások érvényességéhez a körzetek hallgatóinak 25%-ának kell szavazatot leadnia.


Mi a HÖK?

A hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló törvény így rendelkezik a Hallgatói Önkormányzatokról: 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére — a felsőoktatási intézmény részeként — hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható. A HÖK tehát egyrészt érdekképviseleti feladatokat lát el, azaz szavazati joggal képviselteti magát az egyetemi bizottságokban, mint például a kari Tanulmányi Bizottság, amely a kar hallgatóit érintő tanulmányi kérdésekben ülésezik, valamint a hallgatók által benyújtott kérvényeket véleményezik. Ezen kívül a HÖK delegálja a Kari Tanács egyharmadát, amely a kart érintő legfontosabb döntéseket hozza, például a kar dékánjának megválasztása.

A Hallgató Önkormányzat az érdekképviseleti tevékenységén kívül szolgáltatásokat is nyújt. Folyamatos tájékoztató szerepet tölt be a hallgatók életében évközben a különböző tájékoztatókon, az évfolyamcsoportokban, valamint a fogadóórákban személyesen. Foglalkozik továbbá a kari rendezvények megszervezésével és lebonyolításával, mint például a gólyák legfontosabb integrációs rendezvénye, a Gólyatábor, valamint a kari napok, azaz a Bölcsész Napok.


Fontos dátumok

  • Bemutatkozási időszak: 2017. március 21-26. (Bemutatkoznak az Intézeti Képviseletek)
  • Választási időszak: 2017. március 27 – április 9. (Neptunt élesíteni, szavazásra fel!)
  • Szavazatszámlálás és eredményhirdetés: 2017. április 10.


Kampányvideók és bővebb információk: btkhok.elte.hu.