Tradíció és innováció a tudományokban

Tradíció és innováció a tudományokban
05/28 - 05/29

2019. május 28. - 2019. május 29.

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. em. 115. • Szekfű Gyula Könyvtár

05/28 - 05/29

2019. május 28. - 2019. május 29.

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. em. 115. • Szekfű Gyula Könyvtár


Nemzetközi konferencia a tudásról és tudományosságról a hosszú 18. század kontextusában.

Nemzetközi workshop keretében mutatja be kutatási eredményeit A tudományos tudásáramlás mintázatai Magyarországon, 1770-1830 projekt

Sciences between Tradition and Innovation – Historical Perspectives / Wissenschaften zwischen Tradition und Innovation – Historische Perspektiven címmel az ELTE BTK Történeti Intézetének NKFIH tudománytörténeti kutatócsoportja nemzetközi workshopot szervez 2019. május 28–29-én. A konferencia a modernkori tudományosság kialakulásának kérdéseivel foglalkozik. Ezek sorában mindenekelőtt a diszciplináris felosztás, a különböző tudományszemléletek, fogalomkészletek, módszertani irányelvek, a tudományos önreflexió összetett problémakörei kerülnek megvitatásra. Mindezen túl kiemelt szempontot képez a régi és új tudáselemek egymáshoz való viszonyának, társadalmi és kulturális kontextusainak vizsgálata.

A négy szekció német és angol nyelvű előadásai egyfelől a 18. századi tudáselőállítás és tudástranszfer folyamatok személyi, intézményi aspektusaira fókuszálnak. Kitérnek továbbá az egyes tudásterületekkel (például: filozófiatörténet, történettudomány, klasszika-filológia/esztétika, államtudományok/statisztika, agrártudományok) kapcsolatos ismeretelméleti kérdésekre, módszertani gyakorlatokra. A konferencia harmadik és negyedik szekciói a korszak orvosi írásmódjainak retorikai dimenzióit, valamint a nyomtatott médiumokban megjelenő antropológiai-etnológiai ismereteket tárgyalják.

Meghívó és program

Facebook esemény

Az NKFIH Kutatócsoport honlapja

28 May 2019 (Tuesday)

Registration from 8.30

9.00-9.20 Welcome and Opening Remarks (Gábor Sonkoly, Dean of Eötvös Loránd University and Lilla Krász, Project Leader)

9.20-10.00 Keynote Lecture 1

Hans Erich Bödeker (Göttingen): Gelehrsamkeit als aufklärerische epistemische Kultur: Ideale – Strategien – Praktiken

10.00-12.30 Session 1 – Knowledge Production and Circulation: Personal and Institutional Aspects

Chair: Martin Gierl

Láng Benedek (Budapest): Transfer of Knowledge in the Field of Universal Language Schemes in the 18th and 19th Centuries

Kontler László (Budapest): An Unestablished Academy of Sciences: Maximilian Hell and Ex-Jesuit Trajectories in the Habsburg Monarchy after 1773

10.40-11.00 Coffee break

Gurka Dezső (Szarvas): Ungarische Bezüge in den Wechselwirkungen von Philosophie und Fachwissenschaften am Ende des 18. Jahrhunderts in Jena

Fórizs Gergely (Budapest): Das Bildungsprogramm Tobias Gottfried Schröers (1791–1850), Professor am evangelischen Lyzeum in Pressburg

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.30 Session 2 – Epistemology: Scope, Methods and Practices

Chair: Sonia Horn

Kurucz György (Budapest): The Standards of Observation and Registration: Travel Instructions for a Technological Journey

Bodnár-Király Tibor (Budapest): Traditional Techniques, Innovative Methodologies: Gathering Information and Writing Statistics in Late 18th Century Hungary

Balogh Piroska (Budapest): Three Authors from the Kingdom of Hungary – Three Methods from Göttingen

15.30-16.00 Coffee break

16.00-17.30 Session 3 – Rethoric of Knowledge: Medical Writing

Chair: Hans Erich Bödeker

Karel Černý (Prague): Discourse of Innovation: 17th Century Dutch Physicians Jan Baptist van Helmont and Cornelius Bontekoe on Their Struggle with the Medical Establishment

Sonia Horn (Vienna): Die Konstruktion von Tradition und Innovation in der Wiener Medizingeschichtsschreibung des späten 18. und 19. Jahrhunderts

Krász Lilla (Budapest): Eine historische Anthropologie des medizinischen Schreibens im Königreich Ungarn des späten 18. Jahrhunderts

18.00 Reception

(Eötvös Loránd University, Múzeum krt. 4., Building A, 1st Floor)

29 May 2019 (Wednesday)

9.00-9.40 Keynote Lecture 2

Martin Gierl (Göttingen): Synchronisation

9.40-11.30 Session 4 – Dissemination in Printed Media: Ethnological Knowledge

Chair: László Kontler

Sz. Kristóf Ildikó (Budapest): Tahiti in Hungary: The Reception of the Voyages of James Cook and the Emergence of Cultural Anthropology in Hungary

Andrea Seidler (Vienna): Ethnologische Ansätze in den gelehrten Blättern des Königreichs Ungarn im späten 18. Jahrhundert

10.20-10.45 Coffee break

Szilágyi Márton (Budapest): Die ungarischsprachigen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts und die ethnologischen Beschreibungen als belletristische Lesestoffe

11.30-12.00 Closing Remarks: Hans Erich Bödeker

12.30 Lunch

// Sponsored by

Research-Project The Patterns of the Circulation of Scientific Knowledge in Hungary, 1770-1830 (National Research, Development and Innovation Office Hungary K_16  119577)

Research-Project Resilience (Thematic Excellence Programme of Higher Education, Eötvös Loránd University 20460-3/2018/FE-KUTSTART)