Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Kálecz-Simon Orsolya

Dr. Kálecz-Simon Orsolya

(1985-2015)

 

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Kálecz-Simon Orsolya, a Szláv és Balti Filológiai Intézet fiatal oktatója.  Dr. Kálecz-Simon Orsolya  egyetemi tanulmányait filozófia és horvát nyelv és irodalom szakon végezte Karunkon.  2009 és 2012 között az Irodalomtudományi Doktori Iskola, Szláv irodalmak doktori  program hallgatója volt. 2014-ben sikerrel védte meg doktori értekezését, amelynek címe Egzisztencialista líra a közép-európai régióban: Pilinszky János és Slavko Mihalić költészetének komparatív elemzése. Fiatal kutatóként mint tudományos segédmunkatárs vett részt Prof. Dr. Lukács István egyetemi tanárnak A magyar kapcsolatok és minták jelentősége a horvát illír mozgalomban című OTKA-projektjében. 2014 ősze óta tanársegédként kezdett el dolgozni Intézetünkben, ahol szerb és horvát irodalomtörténeti szemináriumokat vezetett. Az utóbbi években rendszeres szereplője volt hazai és nemzetközi konferenciáknak, tudományos közleményei főként Horvátországban, Szlovéniában és idehaza jelentek meg. Verseit és műfordításait rangos hazai irodalmi lapok is közölték.

Dr. Kálecz-Simon Orsolya a hazai kroatisztika ragyogó tehetségű reménysége volt - Karunk szlavisztikai közösségének rendkívül értékes tagja.  Nehezen tudjuk felfogni és elfogadni, hogy többé nincs közöttünk. Családja és barátai mély gyászában osztozik a Szláv és Balti Filológiai Intézet összes oktatója és dolgozója. Emlékét őrizzük!

 

Lukács István, intézetigazgató

Szláv és Balti Filológiai Intézet


2015.02.23.