Új specializáció az Atelier Tanszéken

2018.02.08.
Új specializáció az Atelier Tanszéken
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA képzésén belül, mely a Magyar Nemzeti Múzeummal való együttműködésben valósul meg.

A múzeumi kurátori ismeretek specializáció a kulturális örökség tanulmányokon belül megismerteti az érdeklődőket a múzeummal mint teljességgel egyedi társadalmi intézménnyel, beszédmóddal, módszertannal és tudományos reprezentációval. Hagyományosan a muzeológusok valamely történet-, társadalom- vagy természettudományi képzésből kerülnek ki, és évek hosszú során tapasztalatból sajátítják el a szakmaspecifikus gyakorlatokat. Ez a közös képzés összefogja a kulturális örökség tanulmányok elméleti megközelítéseit és a gyakorló muzeológusok által vezetett kurzusokat.

A specializáción lehetőség lesz elmélyülni a múzeumelmélet gyakorlati vetületében, a legösszetettebb társadalmi intézmény mindennapi gyakorlataiban. Hogyan értelmezzük a teret, az időt, a tárgyat abban a sajátos komplex reprezentációban, amit kiállításnak hívunk? Hogyan olvasható össze egy gyűjtemény jelentése a tárgyak jelentésén keresztül vagy azon túl? Hogyan használja a mindenkori társadalom a múzeumot mint emlékezetgyárat vagy időgépet?

A specializáció sok gyakorlati lehetőséget kínál a legnagyobb, legrégibb és legösszetettebb múzeum – a Nemzeti Múzeum – munkájának és küldetésének megismerésére. A specializáció zárásaként múzeumelméleti szakdolgozat lehetősége mellett, megalapozott kiállítási munka is választható.

A mesterképzésre 2017. február 15-ig jelentkezhetnek a hallgatók.

Múzeumi kurátori ismeretek specializáció 

Kulturális Örökség Tanulmányok tájékoztató

KÖMA specializáció tájékozató