Utak a nyelvhasználat kutatásában II.

Utak a nyelvhasználat kutatásában II.
04/17 - 04/18

2024. április 17. 18:00 - 2024. április 18.

ELTE BTK Kari Tanácsterem és Doktori Védések Terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)

04/17 - 04/18

2024. április 17. 18:00 - 2024. április 18.

ELTE BTK Kari Tanácsterem és Doktori Védések Terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)


Második alkalommal rendezi meg hallgatói konferenciáját az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő Alkalmazott nyelvészeti tudományos diákköri műhely.

A konferencia elsődleges célja, hogy fórumot biztosítson a valós nyelvhasználat jelenségeivel összefüggő problémákat vizsgáló, azokra megoldást kereső hallgatói, illetve doktori kutatások számára. Fontos törekvése, hogy a különböző nyelvi-kommunikációs jelenségekkel foglalkozó hallgatók megismerhessék egymás kutatási eredményeit, illetve lehetőséget kapjanak saját témájuk bemutatására és felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására.

Absztraktfüzet

Program

Szerda – Kari Tanácsterem (A épület, földszint, 039.)

8.00-tól Regisztráció

8.30–9.00 Megnyitók

9.00–9.45 Bányai Éva (ELTE PPK): A nyelvhasználat szuggesztív vonatkozásai a hipnóziskutatás fényében

9.45–10.00 Kávészünet

1. szekció 

Szekcióelnök: Gonda Zsuzsa egyetemi adjunktus (ELTE BTK)

10.00–10.20 Goda CsengeOsztroluczki Anett (ELTE): Elsőéves magyar szakos hallgatók arculatának vizsgálata a nyelvi és nyelvészeti sztereotípiák tükrében

10.20–10.40 P. Tóth Teodóra (ELTE): Három diákesszé szövegtani elemzése

10.40–11.00 Tóth Anna (EKKE): A nyelvi napló alkalmazási lehetőségei az általános iskolai anyanyelvi nevelésben

11.00–11.15 Vita

11.15–11.30 Kávészünet

2. szekció 

Szekcióelnök: Kuna Ágnes habil. egyetemi docens (ELTE BTK)

11.30–11.50 Borbély Beáta (ELTE): Szülőszobai kommunikáció: az egészségügyi dolgozók beszédében megjelenő verbális abúzus az anyák szülésbeszámolóiban

11.50–12.10 Bozsik Tamara (SZTE): Emodzsik a verbális agresszió szolgálatában – avagy milyen szerepet töltenek be az emodzsik a verbális agressziót tartalmazó Facebook-kommentekben

12.10–12.30 Borissza Eszter (ELTE): Framing az orosz politikai kommunikációban – a 2022-es ukrán-orosz katonai konfliktus történeti retorikája

12.30–12.50 Horváth Balázs (BCE): „Én” és „mi” egy világjárványban. Nyelvészeti esettanulmány a magyar politikai kommunikáció perszonalizációjáról a koronavírus idején

12.50–13.05 Vita

13.05–14.40 Ebédszünet

3. szekció

Szekcióelnök: Ladányi Mária professor emeritus (ELTE BTK)

14.40–15.00 Nagy Illés (ELTE): A stream szó a magyar nyelvben – Egy lexikológiai és lexikográfiai megközelítés

15.00–15.20 Fehérvári Luca (ELTE): „Ezt asszem nem kell részleteznem...” Az azt hiszem grammatikalizációjáról

15.20–15.40 Vincze Dóra (ELTE): A rántott hús terminológiája

15.40–16.00 Tar Cintia (SZTE): Az izé mint lexikális kitöltőelem magyar nyelvű spontán, baráti társalgásokban

16.00–16.15 Vita

16.30-tól Simon & The Morphologists koncert

17.00-től Beszélgetés az „Utak a nyelvhasználat kutatásában 1.” kötet szerzőivel és szerkesztőivel

18.15-től Fogadás

Csütörtök – Doktori védések terme (A épület, alagsor, –150.)

9.30-tól Regisztráció    

4. szekció 

Szekcióelnök: Hattyár Helga egyetemi adjunktus (ELTE BTK)

10.00–10.20 Borissza Emese (ELTE): Társadalmi mobilitás és nyelvi identitásképzés

10.20–10.40 Kerekes Nikoletta (ELTE): „Kürtiek vagyunk” – Egy szlovákiai magyarlakta település lokális identitásának vizsgálata

10.40–11.00 Pintér Lilla (ELTE): Szociodialektológiai vizsgálatok a Felvidéken

11.00–11.20 Jenei Kamilla (ELTE): Heterográfia a köztes térben: a recepció dialogicitása

11.20–11.35 Vita

11.35–11.50 Kávészünet

5. szekció

Szekcióelnök: Vladár Zsuzsa habil. egyetemi docens (ELTE BTK)

11.50–12.10 Schütz Brúnó (ELTE): Rendhagyó ragozás és mentális nyelvtani stratégiák szabályalapú kísérleti vizsgálata

12.10–12.30 Megyesi Zoltán (SZTE): Egy félig tükrözött ótörök felirat a mongóliai Taihar Chuluuból

12.30–12.50 Szilágyi Orsolya Krisztina (ELTE): A norvég tagadó szerkezetek oktatása és használatának nehézségei

12.50–13.10 Sedlák Fanni (ME): A magyar, illetve a német tudományos stílus kontrasztív elemzése választott korpusz alapján

13.10–13.25 Vita

13.25–13.35 A konferencia lezárása

13.35-től Ebéd