Várkonyiné Szlamka Ildikó

Várkonyiné Szlamka Ildikó

nyelvtanár

Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék
oktató


E-mail: szlamka.ildiko@btk.ele.hu
Telefon/Mellék: 5107
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
Szoba: II. em. 209.