Kinttartózkodás alatt

Kinttartózkodás alatt

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

Teendők a mobilitás megkezdését követően

Kari Erasmus+ koordinátora részére e-mailben beküldendő az outgoing@btk.elte.hu email címre:

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.

2. A Learning Agreement (LA) During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni) vagy szakmai gyakorlati feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell! Kérjük, az olvashatóság érdekében a dokumentumot ne kézzel, hanem szövegszerkesztő program segítségével töltse ki! 

 • Részképzés:
  • Az általános kreditelismertetési eljárásrendnek megfelelően a mobilitás során felvett végleges tárgylista szerint kell felvezetni a LA during mobility részébe a szükséges módosításokat. Az LA during mobility dokumentum leadása mindenki számára kötelező, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. Amennyiben a felvett tárgyakban nem történt változás, a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány beküldésekor (ld. 3. pont) jelezze ezt a tényt kari koordinátorának. A felvett tárgyak véglegesítésének és a dokumentum beküldésének határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30. További információ itt.
  • Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazással (ha a Before-t mindhárom fél az alkalmazásban írta alá), egyéb esetben papír alapon az innen letölthető dokumentum kitöltésével: During the mobility – részképzés
 • Szakmai gyakorlat (amennyiben változás miatt szükséges): szakmai gyakorlati mobilitásra nem érhető el Online Learning Agreement During the Mobility, így az érintett hallgatókat kérjük, hogy papír alapon készítsék el: During the mobility – szakmai gyakorlat. Beküldendő a változást követő 2 héten belül.

3. Tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány – részképzés esetén

 • Az LA during mobility (illetve változás hiányában before mobility) dokumentum melléklete. A dokumentum leadása minden, részképzésben részt vevő hallgató számára kötelező.
 • A dokumentum beküldésének határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30.
 • A tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány a kari kreditelismerés oldal 2. pontjából letölthető.

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik!), hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban!  Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának! 
Ennek azért van jelentősége, mert: 

 • az Erasmus kreditbeszámítást segíti
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 

Az LA during the mobility-vel és az ekvivalencia formanyomtatvánnyal kapcsolatos tudnivalók

Mi az az ekvivalencia formanyomtatvány?

A Learning Agreement during the mobility melléklete a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány, melybe a hallgatóknak a partneregyetemen a mobilitásuk alatt elvégezni kívánt tárgyakat, és az azokkal ekvivalens, itthon elfogadandó ELTE-s tárgyakat kell felvezetni. E formanyomtatvány alapján a hallgató hazaérkezése, és a Transcript of Records megküldése után a tárgyak a hallgató Neptunjába történő felvezetése automatikusan megtörténik.

Mikor, és kinek kell beküldeni az ekvivalencia formanyomtatványt?

A Learning Agreement during the mobility dokumentum és a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány együttes beküldési határideje a Kari koordinátor számára az őszi szemeszterre kiutazók számára november 30, a tavaszi szemeszterre kiutazók számára április 30. (Ha az LA before nem változott, akkor csak az ekvivalencia formanyomtatványt kell megküldeni a Kari koordinátornak, és az emailben megírni, hogy az LA-ban nem történt változás az LA before-hoz képest.)

Ki a kari koordinátorom?

EU-n belüli- és partnerországokba (Törökország, Norvégia, Svájc, Liechtenstein) történő kiutazóknak: Gilián Lilla Diána: outgoing@btk.elte.hu
EU-n kívüli és BIP kiutazóknak: Balaci Sándor: mobility@btk.elte.hu

Hogyan kell kitölteni az LA duringot és az ekvivalencia formanyomtatványt?

Az LA during the mobility:

Mivel az ELTE kötelezettséget vállal arra, hogy minden hazahozott kreditet elfogad, így, ha például az LA „A” táblázatában 25 kreditnyi tárgy szerepel, amelyet a „B” táblázatban csak 16 kreditnyi itthoni kötelező tárgynak tud a hallgató elfogadtatni, akkor a maradék 9 kint megszerzett kreditet szabadon választható tárgyként ("Elective course") kell feltüntetni a Learning Agreement before the mobility „B” táblázatában. Ha ez az LA before-ban nem így került felvezetésre, akkor azt az LA duringban lehet pótolni.

Az LA during the mobility dokumentumban minden "A" és 'B" táblázatban történt változást fel kell vezetni, legyen az tárgy hozzádása vagy törlése az első, LA before the mobility-hez képest.

Minden kint megszerzett kreditet kötelező elfogadtatni!
Fontos információ, hogy az Erasmusról hazahozott kreditekkel nem lehet kredittúllépés, ezekért nem kell fizetni a képzés végén, ha ezekkel a kreditekkel túllépi a hallgató a maximálisan megszerezhető kreditszámot!

Az ekvivalencia formanyomtatvány:

Az ekvivalencia formanyomtatványban, ha van olyan tárgy, amit a fogadó egyetemnél pl. 5 kreditert ér, de itthon csak egy 3 kredites kötelező tárgy feleltethető meg neki, akkor a fennmaradó 2 kredit szabad kreditként kell, hogy szerepeljen, tehát a formanyomtatványon a felvitt kreditek összegének pontosan annyinak kell lennie, mint a kint megszerzett kreditek száma. (Kivéve, ha egy itthoni kötelező tárgy több kreditet ér, mint a kint teljesített tárgy, ezesetben több kreditet lehet hazahozni, de kevesebbet nem!)

A formanyomtatványon a "kreditszám" oszlop mindig az itthoni, ELTE-s elfogadandó tárgy kreditértéket jelenti.

Innen letölthető egy példa ekvivalencia formanyomtatvány. A példa pdf-en látható, hogy az első 2 sor egy kinti (5 kredites) tárgyról szól, mely egy itthoni 3 kredites kötelező tárgyként, és a maradék 2 kredit pedig egy szabadon választható tárgyként lett felvezetve. A harmadik sorban egy kinti tárgy egy, vele azonos értékű itthoni kötelező tárgyként lett felvezetve. A negyedik sorban egy kinti tárgy egy szabadon választható tárgyként lett felvezetve, mivel nincsen vele ekvivalens kötelező tárgy az ELTE-n, amire be lehetne fogadtatni.

Plusz sorokat pedig egyszerűen lehet hozzáadni a letölthető word file-ban. Az ekvivalencia formanyomtatvány a Kari kreditelismerés oldal 2. pontjából letölthető.

Kinek kell aláírnia az ekvivalencia formanyomtatványt?

Az ekvivalencia formanyomtatvány minden sorát a szakmai koordinátornak kell aláírnia!
A hallgatónak pedig a dokumentum végén található "aláírás" helyen kell aláírnia.
(a begépelt név sk. nem elfogadható!)
Az iktatószámot üresen kell hagyni.
A már mindenki által aláírt, kész dokumentumot PDF formátumban a Kari koordinátornak kell megküldeni (az LA during the mobility dokumentummal együtt).

Kérünk minden hallgatót, hogy nagyon figyeljen oda a kitöltésre, mert az ekvivalencia formanyomtatványban foglaltak fognak a mobilitás végeztével megküldött Transcript of Records alapján automatikusan elfogadásra kerülni és bekerülni a hallgató Neptunjába.

Bármilyen kérdéssel a szakmai koordinátorotok és a Kari koordinátor is rendelkezésetekre áll.