Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységei

Dékáni Hivatal
Gazdasági Hivatal
Tanulmányi Hivatal
Angol-Amerikai Intézet
Filozófia Intézet
Germanisztikai Intézet
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Művészettörténeti Intézet
Néprajzi Intézet
Nyelvi Közvetítés Intézete
Ókortudományi Intézet
Orientalisztikai Intézet
Régészettudományi Intézet
Romanisztikai Intézet
Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ
Szláv és Balti Filológiai Intézet
Távol-keleti Intézet
Történeti Intézet
Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék
Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék
Mongolisztikai Kutatóközpont
Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ