Tájékoztató a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

 

Tekintettel arra, hogy Ön a Neptunban jelentkezett záróvizsgára, az alábbiakban tájékoztatom a vizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről.

A záróvizsgák lebonyolítására 2024. május 23. és június 28. között kerül sor.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az abszolutórium megléte a záróvizsgára bocsátás feltétele. Javasoljuk, hogy abban az esetben, ha Ön még aktív státuszú hallgató, ütemezze a még szükséges vizsgáinak időpontját úgy, hogy abszolutóriumát legkésőbb a záróvizsga időpontja előtt 3 nappal meg tudja szerezni. Kérjük, hogy gondosan ellenőrizze, hogy minden megszerzett érdemjegye rögzítésre kerüljön a Neptunban! Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az abszolutórium kiállításához a Szakdolgozati/Diplomamunka szeminárium/konzultáció, egyéni szakdolgozati felkészülés (amennyiben a Neptunban szereplő mintatanterve tartalmazza) tárgyból is meg kell szereznie a jegyet vagy az aláírást.

Amennyiben az abszolutórium megszerzéséhez kreditátviteli kérvényt szükséges benyújtania, kérjük tekintse át a kari honlapon szereplő tájékoztatót a határidőkről és a kérvényleadás folyamatáról: https://btk.elte.hu/kreditatvitel!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kreditátviteli kérelmek adminisztrálása hosszabb ideig eltarthat. A bizottsági döntést nem igénylő, úgynevezett technikai kreditátviteli kérelmek esetén legalább 3 munkanap, a Kreditátviteli Bizottság által elbírálandó kérelmek esetén legalább 5 munkanap a kérelmek átfutási ideje.

Amikor az utolsó érdemjegye is beírásra került a Neptunba, kérjük, hogy arról e-mail formájában haladéktalanul tájékoztassa tanulmányi előadóját. A szakos tanulmányi előadók elérhetőségeit a következő linken találja meg: https://www.btk.elte.hu/Tanulmanyi_Hivatal_munkatarsainak_elerhetosegei

Kérjük, vegye figyelembe az következőket:

  1. A hallgató záróvizsgára-beosztását az intézet/tanszék végzi. (probléma esetén hozzájuk forduljon segítségért)
  2. Az intézettől kapott záróvizsga-beosztást a kari honlapon a Tanulmányi Hivatal teszi közzé 2024. május 16-án.

A záróvizsga beosztások elérhetősége a honlapon:

Alapképzés záróvizsga-beosztás: https://btk.elte.hu/zarovizsga_beosztas_alapkepzes

Mesterképzés és szakirányú továbbképzés záróvizsga-beosztás:

https://btk.elte.hu/zarovizsga_beosztas_mesterkepzes_szakiranyutovabbkepzes

Felhívjuk figyelmét, hogy a záróvizsga-beosztás táblázatban az oktatási azonosító alapján tekintheti meg saját záróvizsga időpontját és helyszínét.

Az oktatási azonosító a Neptunban a „Saját adatok/Személyes adatok” fülön található meg.

 

  1. Nyelvvizsga: Kérjük tekintse meg az alábbi weboldalt az idegennyelv-ismereti követelmények változásáról az ELTE szakjain.

https://www.elte.hu/content/idegennyelv-ismereti-kovetelmenyek-valtozasa-az-elte-szakjain.t.27786

  1. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben pénzügyi tartozása van, akkor azt legkésőbb a záróvizsga napját megelőző három munkanappal a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Felhívjuk figyelmét, hogy nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató (HKR 81.§ (7)), aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referenstől tud segítséget kérni.

  1. Könyvtári tartozás rendezése

A könyvtár felé fennálló tartozás (akár könyv, akár késedelmi díj) esetén a Hallgatói Követelményrendszer 137/A.§ (2) bekezdése alapján a hallgató záróvizsgára nem bocsátható. Könyvtári tartozásait az alábbi oldalon ellenőrizheti: https://eltekonyvtarak.elte.hu/hu/konyvtari-tartozas-rendezese.

  1. Stúdió Tartozás rendezése

A stúdió felé fennálló tartozás (akár tárgyi, akár anyagi) esetén a Hallgatói Követelményrendszer 81.§ (7) b) bekezdése alapján a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szenátus által meghatározott térítési és szolgáltatási díjak kivetéséről szükség szerint a Tanulmányi Hivatal gondoskodik:

https://www.btk.elte.hu/th/penzugyek

Az oklevél adatainak egyeztetésére külön nem kerül sor, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a Hallgatói Követelményrendszer 36. § (2) bekezdése értelmében a személyes adataiban történt változást, (különös tekintettel az okmányaiban szereplő névre) köteles bejelenteni, mert az oklevele és az oklevélmelléklete a Neptun adataiból generálódik.

Esetleges akadályoztatás esetén a záróvizsgáról legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően lehet lejelentkezni. Kérjük a lejelentkezésről a tanulmányi előadóját a Neptunban szereplő e-mail címéről tájékoztassa.

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez jó egészséget, sok erőt és sikert kívánok!

Budapest, 2024. április 25.

Határ Anita

hivatalvezető

ELTE BTK Tanulmányi Hivatal

 

2023.12.01.