Innováció

Innováció

Innováció

Innováció
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett kutatásokban számtalan innovációs lehetőség rejlik, ezek két nagy típusba sorolhatók: egyrészt részvétel társadalmi innovációs projektekben, másrészt a bölcsészettudományok eredményeinek integrálása STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) projektekbe. 

Társadalmi innováció

A társadalmi innováció azokat a projekteket, kezdeményezéseket jelenti, amelyek a társadalom jólétének előmozdítását segítik elő, azaz választ adnak (megpróbálnak választ adni) kisebb-nagyobb társadalmi problémákra. Társadalmi innovációs projekteket nemcsak társadalomtudósok tudnak megvalósítani, illetve a társadalomtudósok nemcsak a társadalmi innováció számára tudnak hasznos kutatásokat felmutatni – tehát önmagában nem attól lesz valami társadalmi innováció, hogy bölcsészek, szociológusok, jogászok, közgazdászok foglalkoznak a kérdéssel. Ugyanakkor jó eséllyel ezen szakmák képviselői tudnak olyan célokat megfogalmazni, amelyek a társadalom jóllétét helyezik fókuszba.

A társadalmi innováció így is definiálható: új, az eddigiektől eltérő eljárás, termék, szolgáltatás vagy módszertan, amely 1) társadalmi igényekre ad választ, 2) bármely szükségletre nyújt megoldást a társadalom szereplőinek bevonásával. 

Hogyan tudnak hozzájárulni a bölcsészek a társadalmi problémák megoldásához? 

 • Oktatási programok kidolgozásával,
 • szakértői vélemények készítésével különböző társadalmi vagy STEM innovációkról,
 • társadalmi innovációs kezdeményezések kipróbálásával, kutatásával,
 • kapcsolattartással, hálózatépítéssel.

Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázathoz gyűjtött adatok alapján is már számos olyan folyamatban levő kutatás vagy kezdeményezés van az ELTE BTK-n, amely megfelel a társadalmi innováció kritériumainak. Ezekből sorolunk fel néhányat alább.

Oktatási programok kidolgozása, továbbfejlesztése

 • Virtuális túrák a történelemben: VR-szimuláció alkalmazása az általános iskolai és középiskolai történelemoktatásban
 • TEMA+ Erasmus Mundus nemzetközi mesterképzés (kulturális örökség téma)
 • Teaching European History in the 21st century [Erasmus+ Key Action 2, Universiteit Utrecht]
 • Egyéni különbségek vizsgálata és a nyelvtanulók profilozálása a hatékonyabb nyelvtanulásért
 • Az interkulturális kompetencia fejlesztésének innovatív lehetőségei és módszerei az eredményesebb idegennyelv-tanításért és nyelvtanulásért
 • Szociolingvisztikai és többnyelvűségi vizsgálatok, a magyar jelnyelv sztenderdizációjának lépései, jelnyelvi korpusz, szótár létrehozása 
 • ProLang: szakmai képzések, amelyek a gyorsan változó nyelvi piacon lehetőséget nyújtanának a szakemberek továbbképzésére
 • Oktató könyvtár: a kutatás középpontjában az információs műveltség átadása áll a köz- és felsőoktatásban.

Szakértői vélemények készítése társadalmi innovációkról

 • Tudományos tudástranszfer-folyamatok modellezése
 • ELKH-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport: mobilitásvizsgálat, interakciókutatás, háttér- és hatástanulmányok, digitális adatbázisok készítése a felsőoktatásról
 • Önvezető járművek, automatizáció, normativitás: Logikai és etikai kutatások
 • Tanulástudományi, edukációs nyelvészeti, oktatás-módszertani kutatások

Társadalmi innovációba tartozó kezdeményezések kipróbálása, kutatása

 • REACH Horizon 2020 projekt (H2020-SC6-CULT-COOP2016-2017; participatív kulturálisörökség-kutatás)
 • Iratmenedzsment és elektronikus ügyvitel: az e-közigazgatásban és az e-iratkezelésben használatos szoftveres környezet és szabványok vizsgálata az Európai Unióban, részvétel a magyarországi szabványosítás részleteinek megtervezésében

A bölcsészettudományok integrálása STEM projektekbe

A humántudományi kutatások integrálása a természettudományi kutatásokkal is lehet kari innovációs cél (EU célkitűzés is az SSH és a STEM összekapcsolása, ráadásul mind MAB által támasztott elvárás, mind nemzetközi listákon követelmény a különböző karok közötti tudományos együttműködés). 

Néhány példa a már folyó kutatásokból, kiajánlható szolgáltatásokból (az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázathoz gyűjtött adatok alapján):

 • 3D modellek készítése az eredeti szobortöredékekről és azok kiegészítése, elemzése, szobrok illetve bármilyen tárgyak digitalizálása (3D szkennelés)
 • Verskorpusz/regénykorpusz: mesterséges intelligencia alkalmazása szövegelemzésben, többnyelvű környezetben
 • Az információ vizualizálása: az információk kapcsolatainak feltárása és grafikai megjelenítésének lehetőségei
 • InternetSzemle - IT híradatbázis
 • Régészeti lelőhely-felderítés, -feltárás innovatív módszerekkel
 • Artikulációs elemzések tipikus és atipikus beszélők körében
 • Beszédzavarok és nyelvi zavarok beszédbeli tüneteinek vizsgálata új diagnosztikai eljárások fejlesztéséhez