Központok

Központok

Központok
A Karon több (kutató) központ működik, amelyeknek stratégiai céljai, hogy hozzájáruljanak a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához és annak megerősítéséhez. A Kar célja pedig a különböző központok létrehozásával az, hogy a már meglévő, főképpen tudományos erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb kibontakozási lehetőséget. 

Brazil Tudományos Központ

A Karon 2016 tavaszán helyet kapó központ a Brazíliával kapcsolatos kutatásokban, illetve a két ország, ezen belül pedig a brazil és a magyar egyetemek kapcsolatainak erősítésében játszik kiemelkedő szerepet. A Központ az egyetemi struktúrába beilleszkedve kíván együttműködni mindenkivel, akinek a kutatásai Brazíliához, a magyar–brazil kapcsolatokhoz kötődnek.

Honlap

Buddhizmus-kutatás Központja

Az ELTE Távol-keleti Intézetének kezdeményezésére az ELTE szenátusa 2012 decemberében jóváhagyta A Buddhizmus-Kutatás Központjának (angol neve: Budapest Centre for Buddhist Studies) megalapítását. A központ megalakításának célja, hogy az ELTE különböző szakjain folytatott buddhizmus-kutatást támogassa, a buddhizmussal kapcsolatos oktatási programokat irányítsa, hazai és nemzetközi konferenciákat szervezzen, a buddhizmus-kutatás területén a nemzetközi együttműködést erősítse.

CPLP Országok Közép-európai Információs és Dokumentációs Kutatóközpont

A CPLP, a Portugál Nyelvű Országok Közössége. Székhelye Lisszabonban található, és a 9 portugál nyelvű tagország (Angola, Bissau Guinea, Brazília, Egyenlítői Guinea, Mozambik, Portugália, S. Tomé és Principe, Zöld-foki- szigetek, ill. Kelet-Timor) mellett társmegfigyelői státuszban további 18 országot, köztünk Magyarországot is tömöríti. Ezzel a nyelvi-politikai szervezettel foglalkozik és tágabb értelemben a több mint 280 milliós portugál nyelvi alapú kultúrákkal kapcsolatos ismeretek és kutatások központjaként a Portugál Tanszéken működik, ill. szolgáltat ismereteket e tárgyban a Középső-Európai országok egyetemei és érdeklődői számára.

DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ

A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék keretében működik. Legfőbb célja a magyar nyelv komplex funkcionális kognitív nyelvészeti leírása és az egyetemi képzésben való aktív tudományos alkalmazása az autentikus nemzetközi elméleti, módszertani diszkurzív rend részeként. A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ az ELTE-n működve a magyar kognitív nyelvészeti kutatások központja, szervezi a kognitív nyelvészeti kutatásokat, az eredmények publikálását és fiatal kutatók képzését.

A Központ három, hosszabb ideje önállóan működő, az utóbbi időszakban mindinkább összetartó kutatócsoport szerves hálózata. Ezek a csoportok a meghatározás szerinti tudományos célt a maguk területén valósítják meg. A Központban e kutatócsoportokat és a mellettük lévő két folyóiratot szervezetileg egyesítjük, megtartva a részek autonómiáját, vagyis a belső önállóságukat és szoros külső kapcsolatukat. A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ ezzel hozzá kíván járulni az ELTE BTK kutatóközpontjai általános céljainak megvalósításához: a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellegének fenntartásához és a tudományos erőforrások szervezett keretek közötti nagyobb kibontakozási lehetőségéhez. A Központ egyúttal kiterjedt és aktív szakmai és szervezeti kapcsolatokat működtet más magyar és külföldi egyetemekkel és kutatóhelyekkel.

Honlap

Egy Övezet, Egy Út Kutatóközpont

Az Orientalisztikai és a Távol-keleti Intézetben dolgozó szakemberek – a nyelvi ismeret és tudományos érdeklődés révén – különösen alkalmasak a Selyemút kultúráinak mélyebb megismerésére. A két intézet közötti szorosabb együttműködésével és további tanszékek oktatóinak bevonásával, továbbá a Kínával történő szoros együttműködés révén az ELTE BTK a Selyemút kutatásának egyik európai központjává válhat.

ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet elsődleges célja a kínai nyelv és kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarországon. Az Intézet 2006-os megalakulása folyamatosan törekszik rá, hogy egyre több ember számára tegye lehetővé a kínai nyelv minél magasabb színvonalon való elsajátítását. Karunk ad otthont a Közép-kelet-európai Konfuciusz Intézeteket kiszolgáló tanártovábbképző központnak is. Az egyre bővülő oktatási tevékenyég mellett az ELTE Konfuciusz Intézet változatos és érdekes kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Rendszeresen rendeznek ingyenes kalligráfia, csomózó és mahjong tanfolyamokat, folyamatosan zajlanak előadássorozatok a kínai kultúráról, orvoslásról, valamint gazdasági életről, de időről-időre mozi est, főzőtanfolyam és kínai-magyar klub is várja az érdeklődőket. 

Honlap

Galego Nyelvi Központ

A Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszéken 1992-ben kezdődött el a galego nyelv oktatása, először csak félévente egy speciális kollégium keretében, négy nyelvi szinten. 2000-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem megállapodást kötött a galiciai autonóm kormánnyal (Xunta), melynek értelmében a Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék keretében megalakult egy Galego Nyelvi Központ, ennek feladata a galego nyelv és kultúra oktatása és népszerűsítése. A központnak külön könyvanyaga van a Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék könyvtárán belül.

Galego nyelvet, irodalmat, történelmet és civilizációt az iberoromanisztikai filológiai specializáción oktatunk, melyet spanyol és portugál szakos hallgatók végezhetnek el.  

Az oktatáson kívül a központ feladata a galego irodalom népszerűsítése, szövegek kiadásával és rendezvényekkel. 2000 óta több irodalmi folyóiratban jelentek meg válogatások galego versekből és prózából, magyar fordításban. Több könyv is megjelent, pl. galego népmesék, Manuel Rivas, Manuel Antonio, Luís G. Tosar művei. 2015 óta kétnyelvű köteteket adunk ki, melyek tartalmazzák az eredeti galego szöveget és magyar fordításukat.

Latin-Amerika Kutatóközpont

A Központ az országban az első kizárólag Latin-Amerikára fókuszáló intézmény, amelyet diplomáciai testületek és a Magyarországon elő latin-amerikaiak hivatalosan működő szervezetei is támogatnak. A központunk az ehhez kapcsolódó témákkal foglalkozó interdiszciplináris kutatásokat koordinálja az egyetemen, illetve fontos céljának tekinti ezen kultúra és számos tudományterület eredményeinek a szélesebb közönség számára történő megismertetését is.

Honlap

Kortárs Arab Világ Kutatóközpont

A 2018 novemberében létrejött Kortárs Arab Világ Kutatóközpont fő célja az oktatás,  az ismeretek terjesztése, melyet kiadványok és képzések révén kíván elérni. Ezen felül a Központ elhivatott a Magyarországon tanulni kívánó önköltséges és ösztöndíjas arab hallgatók közvetítésére és ügyeinek intézésére, valamint az arab nagykövetségekkel és közösségi képviseletekkel együttműködve közös képzések indítására és kulturális események megrendezésére Karunkon belül. A Központ tevékenysége az általános iskolák felső tagozatos diákjaira és a középiskolásokra összepontosít, a magyar diákok mellett pedig a Magyarországon élő, nyelvüket más kevéssé beszélő arab fiatalokkal is foglalkozik. A Központ saját oktatóik által írt nyelvkönyveket biztosít a diákok számára, melyek alapfoktól felsőfokig elérhetőek, modern szemléletűek és hasznos gyakorlati tudást biztosítanak. Ezen kívül a szótárak, mobilalkalmazások illetve videós anyagok fejlesztése is a Központ munkatársainak célkitűzései kötött szerepel.

Magyar Filozófia Kutatóközpont (Research Centre for Hungarian Philosophy)

Ez az intézetek közötti kutatóközpont a magyar filozófiai hagyomány kutatására irányuló eddigi erőfeszítések összekapcsolására s eddig még nem kutatott aspektusainak elmélyült vizsgálatára, középtávon oktatásának elősegítésére jött létre. A kutatóközpont célja az együttműködés fejlesztése e kollégákkal és műhelyekkel, valamint annak előmozdítása is, hogy az ország nemcsak időben és rangban, de a filozófia művelésének terén is első bölcsészettudományi karán lehessen a magyar filozófiai kultúra kutatásának, a kutatási eredmények publikálásának és az oktatásba való integrálásának országos központja.

Minor Média/Kultúra Kutatóközpont (Research Centre for Minor Media/Culture)

A Minor Média/Kultúra Kutatóközpontot azzal a céllal alapítottuk meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belül, hogy erősítsük a médiaképzés és a médiatudomány szerepét a lokális és globális szinten zajló demokratikus médiareprezentáció elősegítésében.

Mongolisztikai Kutatóközpont (Research Centre for Mongolian Studies)

Az Kar Távol-keleti Intézetének Mongol és Belső-ázsiai Tanszékén 2014. októberében Mongolisztikai Kutatóközpont (Research Centre for Mongol Studies, Mongol Sudlaliin Töv) jött létre. A központban hangsúlyt kap a nyugat-mongol ojrátok között végzett expedíciók (1991-2014) és a mongol buddhizmussal kapcsolatos gyűjtések (2005-2014) feldolgozása és online publikálása, nemzetközi workshop szervezése a mongol buddhizmus tárgykörében, illetve a külföldön élő mongol diaszpóra számára mongol nyelvi és kulturális online oktatási rendszer kidolgozása a budapesti Mongol Nagykövetséggel és a Magyarországi Mongolok Egyesületével együttműködve.

Nyelvelméleti Kutatóközpont

A Kutatóközpont célja, hogy az ELTE-n folyó elméleti nyelvészeti kuta­tá­sokat erősítse azzal, hogy egyetlen átfogó keretet, optimális környezetet biztosít az elméleti nyelvészet iránt érdeklődő és arra szakosodó hallgatóknak minden képzési szinten. A Központ hathatós segítséget nyújt az egyetemi nyelvész-közösség nemzetközi kutatási profiljának erősítéséhez azzal a céllal, hogy Budapest az elméleti nyelvészet kiemelkedő centrumává váljék Közép-Európában.

Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ

A Központ 1995 óta különböző formában és néven, 2008 óta Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központként, illetve Történeti Ruszisztikai Tanszékként működött. (Ez utóbbi 2019 januárjától másik tanszékbe olvadt bele.) 2009-ben újabb részleggel bővült a központ: a Russkyi Mir Alapítvány támogatásával Ruszisztikai Kabinet és Könyvtár nyílt az ELTE BTK-n, a Ruszisztikai Központ két szobájából egybenyitott helyiségben. A RMA korábban 16 hasonló intézményt nyitott világszerte, Közép-Európában az ELTE-s tagintézmény volt az első. A Ruszisztikai Központ tudományos, tudományos-ismeretterjesztő és tudományszervező tevékenységei mellett az egyetemi oktatásban is részt vesz. Nem csak az interdiszciplináris ruszisztika mesterszak bölcsője, amely a maga nemében egyedülálló az országban, hanem részt vállal a történelem szakos alap- és mesterképzésben is, valamint kurzusaival nyitva áll minden egyetemi polgár előtt, aki érdeklődik az orosz kultúra, történelem és nyelv iránt. A ruszisztika mesterszakra doktori képzés is épül, amelynek hallgatói a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ szakmai bázisán 2018-ban megalapították a Fiatal Ruszisták Fórumát.

Honlap

Szakmódszertani Központ

2008-ban alakult meg a Szakmódszertani Központ azzal a céllal, hogy folyamatosan bővülő szakmai tevékenységével hozzájáruljon a Bölcsészettudományi Karon nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanár-képzés megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez. A Szakmódszertani Központ a tanári szakok képzésével és a tanárok továbbképzésével kapcsolatos szakmai tevékenységet hívatott támogatni, kari szinten koordinálni, valamint egyetemi szinten képviselni.

Honlap

Vallástudományi Központ

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. A Központ a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeinek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott. Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudományi Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll.

Honlap

Vállalkozástörténeti Kutatóközpont  

A kutatási program során az üzleti kooperáció történetét vizsgáljuk. A gazdaságtörténeti kutatások egyre gyakrabban igazolják, hogy a vállalkozások közötti viszonyokat a versengés mellett legalább annyira az együttműködés is meghatározta. Számos olyan kereskedelmi társulás, iparági egyesület és munkaadói szervezet jött létre a 19. század óta, amelyek az üzleti életben az együttműködést szolgálták. A vállalatok már régóta kötnek egymással informális vagy formális megállapodásokat üzleti környezetük szabályozása érdekében. A második világháborúig a kartellek a piacok fontos szereplői voltak. A felekezeti, rokoni, családi kapcsolatok, a gazdasági szereplők informális társaséletének terei (kaszinók, társas körök) és eseményei (társasági élet, estélyek, bálok, rendezvények) egyaránt lehetőséget biztosítottak az együttműködés különféle formáinak kialakítására. A kutatási program célja megvizsgálni, hogy milyen típusú kooperáció alakult ki a magyar gazdaságban a vállalatok, vállalkozások, üzletemberek között a 19−20. század folyamán, mi volt az oka annak, hogy az egyébként egymással versenyhelyzetben levő gazdasági szereplők együttműködtek egymással, és milyen következményekkel járt mindez.

Honlap

Vietnámi Nyelv és Kultúra Központ

A Vietnámi Nyelv és Kultúra Központ 2018-ban jött létre a Bölcsészettudományi Karon a CRU Hungary Kft. támogatásával. A Központ egyik célja, hogy minden érdeklődő számára betekintést nyújtson a vietnámi kultúrába kiállítások, programok, előadások révén. Kutatásokat működtet a vietnámi társadalom- és kultúrtörténet, irodalom, történelem tárgyköreiben, illetve a modern Vietnám gazdasági, politikai, geopolitikai és társadalmi szerkezetére vonatkozóan, otthont ad tudományos workshopoknak, előadásoknak, konferenciáknak. A Vietnámi Nyelv és Kultúra Központ feladata emellett, hogy a vietnámi nyelvoktatás helyszínévé válva nyelvi kurzusokat kínáljon az ELTE hallgatói, és az Egyetemhez nem kötődő érdeklődők számára is.