Tudományos Diákkörök

Tudományos Diákkörök
Az ELTE BTK hallgatóinak rendkívül szerteágazó szakos összetétele és sokoldalú érdeklődése sajátos szervezeti felépítést eredményezett a Karon. A Tudományos Diákkörök egy-egy intézethez, tanszékhez, vagy egy-egy speciális szakterülethez kötődnek. A Kar támogatja az egyes szakágakat képviselő önszerveződő tudományos diákkörök kialakítását.

A kari TDK szervezet élén a kar Tudományos Diákköri Tanácsa áll, amely a kari TDK szervezetek vezetőit fogja össze. Ennek tanárelnökét a HÖK véleményének figyelembevételével a Kari Tanács választja meg. A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 2010-től Dr. Nagy Balázs egyetemi docens.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács weboldala

Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke:

Nagy Balázs 
habilitált egyetemi docens

E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu, tdk@btk.elte.hu
Telefon: (36) 1 485 5200 / 5441
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Szoba: I. em. 136.

Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanácsa A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása című pályázat keretében NTP -HHTDK-18-0009 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott a Tudományos Diákköri tevékenység támogatása az ELTE BTK-n című program megvalósítására. A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A pályázat keretében került sor a 2018-2019. tanév őszi félévében a kari tudományos diákköri konferencia vitaüléseinek megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé több, a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.
Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanácsa A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása című pályázat keretében NTP-HHTDK-19-0059 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott az ELTE BTK Hallgatói Tudományos Diákköri munkájának támogatása című program megvalósítására. A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A pályázat keretében került sor a 2019-2020. tanévben és a 2020-2021. tanév őszi félévében a kari tudományos diákkör számos programjának megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé több, a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.

Az ELTE BTK Tudományos Diákköreinek adatai 

Intézet

Tudományos Diákkör neve

A TDK-t vezető oktató

Angol-Amerikai Intézet

Angol-Amerikai Intézet Tudományos Diákköre

Illés Éva

Angol-Amerikai Intézet

Amerikanisztika Tanszék Tudományos Diákköre

Szabó Éva Eszter

Angol-Amerikai Intézet

Anglisztika Tanszék Tudományos Diákköre

Gárdos Bálint

Angol-Amerikai Intézet

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Tudományos Diákköre

Albert Ágnes

Angol-Amerikai Intézet

Angol Nyelvészeti Tanszék Tudományos Diákköre

G. Kiss Zoltán

Angol-Amerikai Intézet

Angol Nyelvpedagógia Tanszék Tudományos Diákköre

Veljanovszki Dávid

Filozófia Intézet

Filozófia Tudományos Diákkör

Orthmayr Imre

Germanisztikai Intézet

Germanisztikai Intézet Tudományos Diákköre

Brdarné Szabó Rita

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvű Irodalmak TDK

Balogh F. András

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvészeti TDK

Brdarné Szabó Rita

Germanisztikai Intézet

Skandináv Nyelvek és Irodalmak TDK

Vaskó Ildikó

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai TDK

Knapp Ilona

Germanisztikai Intézet

Néderlandisztika TDK

Réthelyi Orsolya

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

Fülöp Géza Könyvtártudományi Diákkör

Barátné Hajdu Ágnes

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Tudományos Diákköre

Lengyel Imre Zsolt

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör

F. Gulyás Nikolett

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Esztétika Tudományos Diákkör

Seregi Tamás

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Filmtudomány Tudományos Diákkör

Pápai Zsolt

Vincze Teréz

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Média és Kommunikáció TDK

K. Horváth Zsolt

Művészettörténeti Intézet

Művészettörténeti Intézet Tudományos Diákköre

Gosztonyi Ferenc

Néprajzi Intézet

Néprajzi Tudományos Diákkör

Bárth Dániel

Ókortudományi Intézet

Ókortudományi Intézet Tudományos Diákköre

Krupp József

 

Orientalisztikai Intézet

Orientalisztikai Intézet Tudományos Diákköre

Zsom Dorottya

Régészeti Intézet

Régészeti Intézet Tudományos Diákköre

Szabó Gábor

Romanisztikai Intézet

Francia Tanszék Tudományos Diákköre

Körmendy Mariann

Romanisztikai Intézet

Hispanisztika Tudományos Diákkör

Menczel Gabriella

Romanisztikai Intézet

Olasz Tanszék Tudományos Diákköre

Falvay Dávid

Romanisztikai Intézet

Portugál Tanszék Tudományos Diákköre

Szijj Ildikó

Szakmódszertani Központ

Tantárgypedagógiai Tudományos Diákkör

Major Éva

Gonda Zsuzsa

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör

Zoltán Dominika

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Orosz Nyelvészeti Tudományos Diákkör

Pálosi Ildikó Veronika

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Kis szláv irodalmak és nyelvek Tudományos Diákkör

Kiss Szemnán Róbert

Távol-keleti Intézet

Távol-keleti Intézet Tudományos Diákköre

Birtalan Ágnes

Történeti Intézet

Történeti Intézet Tudományos Diákköre

Etényi Nóra

Zenei Tanszék

Zenei Tanszék Tudományos Diákköre

Hercz Dorman Aliz

 

Nő- és férfitudományi Tudományos Diákkör

Bodó Csanád

 

Vallástudományi Tudományos Diákkör

Vér Ádám

A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör diákműhelyei

Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa 

Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely

Gonda Zsuzsa

Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

Sárosi Zsófia

Szentgyörgyi Rudolf

Élőnyelvi Diákműhely

Bárth János

Finnugrisztikai Diákműhely

F. Gulyás Nikolett

Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely

Deme Andrea

Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

Kugler Nóra

Tátrai Szilárd

Két- és Többnyelvűségi Diákműhely

Kissné Bartha Csilla

Magyar Grammatika Diákműhely

Kardosné Balogh Judit

Savaria Nyelvtudományi Diákműhely

Hajba Renáta

Vörös Ferenc

Tóth Péter

Elérhetőség: nyelveszetidiakmuhely.szombath@gmail.com