Felvettek!

Felvettek!

Felvettek!
Kedves új hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az ELTE Bölcsészettudományi Kar közösségében, gratulálunk az elmúlt évek munkájához, melynek eredményeként felvételt nyert egyetemünkre! Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.

A fenti menüsorban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a beiratkozással, a gólyatáborokkal és orientációs napokkal, a kollégiumi jelentkezéssel, a pénzügyekkel és az egyetem egyedülálló szolgáltatásaival kapcsolatosak.

Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át és figyeljen a határidőkre is! Az ELTE szervezeti felépítésével, karaival és szabályzataival kapcsolatos információkat megtalálja ebben a menüpontban.

Lépjen be a Neptun-rendszerbe, ahol a továbbiakban az egyetemmel és tanulmányaival kapcsolatos ügyeit intézni fogja! Ehhez kövesse a fenti menüsorban az Első lépések / Neptun pont alatt olvashatóakat. Reméljük, hogy izgalmas, élményekkel teli és eredményes éveket tölt el intézményünkben!

Sok sikert kívánunk!