Filozófiatudományi Doktori Iskola

Filozófiatudományi Doktori Iskola
A Doktori Iskola az ELTE BTK Filozófia Intézetének valamint Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének és Ókortudományi Intézetének keretében működik, e három intézet tanszékeit integrálja. 

Bemutatkozik a Filozófiatudományi Doktori Iskola (részlet a 2021-es online doktori nyílt napból)

A Doktori Iskola vezetője 

Prof. Dr. Ullmann Tamás,  DSc, egyetemi tanár 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i. I. em. 121. 
Telefon: +36 1 485-5239 
Fax: +36 1 485 5247 
E-mail: ullmann.tamas@btk.elte.hu 
Webhttp://phil.elte.hu/phd/index.php?oldal=bemutatkozas# 

A Doktori Iskola Tanácsa: A Doktori Iskola Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagjai az Iskola által hirdetett programok vezetői, elnöke a Doktori Iskola mindenkori vezetője. 

A Doktori Iskola Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagjai az Iskola által meghirdetett programok vezetői. Elnöke a Doktori Iskola mindenkori vezetője. A Doktori Iskola vezetőhelyettesét és a Doktori Iskola Tanácsának elnökhelyettesét a programvezetők választják a meghirdetett programok vezetői közül. 

A felvételi rendszer: A Doktori Iskolába az ELTE BTK Doktori Tanácsa által szabályozott felvételi eljárás során lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárást a programvezetőkből alakult felvételi bizottság folytatja le. A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll.

A jelentkezés feltételei:

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű, filozófia- vagy esztétika-szakos diploma.
 • Filozófia- vagy esztétika-szakos diploma hiányában, kivételes esetben és meghatározott feltételekhez kötve, bármely más szakon szerzett egyetemi diploma.
 • A nem filozófia- vagy esztétika szakos diplomával rendelkezők feltételes felvételt nyerhetnek, amennyiben vállalják, hogy a következő tanévben letesznek a filozófia szakon előírt hat filozófiatörténeti kollokvium közül legalább négyet legalább jó eredménnyel. E feltétel teljesítése esetén a következő felvételi eljárás során mentesülnek az alól, hogy újra teljesítsék az eljárás más elemeit.
 • Egy államilag elismert középfokú "C" típusú, vagy azzal azonos értékű nyelvvizsga.

A felvételi rangsorolás szempontjai: 

 1. a korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel (vizsgák, szigorlatok, diploma minősítése);
 2. korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (diákköri díjak, szaktudományi közlemények); 
 3. a pályázó kutatási programjának megvalósíthatósága.

A felvétel a meghirdetett doktori oktatási programok valamelyikére történik. 

Programok

 • Analitikus filozófia
 • Antik és középkori filozófia
 • Esztétika
 • Etika és politikai filozófia
 • Fenomenológia
 • Film-, média- és kultúraelmélet
 • Hermeneutika
 • Interkulturális filozófia
 • Logika és tudományfilozófia
 • Művészettörténet
 • Újkori filozófia
 • Vallástudomány

Dokumentumok