Nyelvtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola a következő intézeteket integrálja a képzésben: Angol-Amerikai Intézet, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Orientalisztikai Intézet, Ókortudományi Intézet, Romansztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Távol-Keleti Intézet. 

A doktori iskola tudományos műhely is: a doktoranduszok nem csupán előadásokat hallgatnak, vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (főképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetű közlemények, recenziók írása) folytatnak. Ezeket a munkákat a program résztvevői megvitatják, s az ilyen vitaalkalmakra a többi program oktatóit és hallgatóit is meghívják. A tudományos műhely jelleget erősíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatóak, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át. Általánosan kötelező minden programban az illető filológiába való bevezetés, valamint általános-, illetve elméleti nyelvészeti ismeretek hallgatása. Ezt követik azok a szűkebb szakstúdiumok, amelyek a disszertáció témájába vágnak.

A Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője 

Dr. Károly Krisztina DSc, egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
E-mail: karoly.krisztina@btk.elte.hu

Oktatási programok 

 • alkalmazott nyelvészet (vezetője: Dr. Bóna Judit PhD, egyetemi tanár)
 • angol nyelvészet (vezetője: Dr. Törkenczy Miklós DSc, egyetemi tanár)
 • arabisztika (vezetője: Dr. Szombathy Zoltán DSc, egyetemi tanár)
 • buddhista filológia (vezetője: Dr. Szántó Péter Dániel, habilitált egyetemi docens)
 • elméleti nyelvészet (vezetője: Dr. Bánréti Zoltán CSc, ny. habilitált egyetemi docens)
 • fordítástudomány (vezetője: Dr. Klaudy Kinga DSc, professor emeritus)
 • germanisztika (vezetője: Dr. Manherz Károly CSc, professor emeritus)
 • indológia (vezetője: Dr. Ittzés Máté PhD, habilitált egyetemi docens)
 • iranisztika (vezetője: Dr. Szántó Iván PhD, habilitált egyetemi docens)
 • japanológia (vezetője: Dr. Kósa Gábor PhD, habilitált egyetemi docens)
 • koreanisztika (vezetője: Dr. Mecsi Beatrix PhD, habilitált egyetemi docens)
 • magyar nyelvészet (vezetője: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor MHAS, professor emeritus)
 • mongolisztika (vezetője: Dr. Birtalan Ágnes CSc, egyetemi tanár)
 • nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet (vezetője: Dr. Károly Krisztina DSc, egyetemi tanár)
 • ókortudomány (vezetője: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár)
 • orosz nyelvészet (vezetője: Dr. Zoltán András DSc, professor emeritus)
 • romanisztika (vezetője: Dr. Giampaolo Salvi CMHAS, professor emeritus)
 • sinológia (vezetője: Dr. Hamar Imre DSc, egyetemi tanár)
 • szláv nyelvtudomány (vezetője: Dr. Pátrovics Péter PhD, egyetemi tanár)
 • interkulturális nyelvészet (vezetője: Dr. Brdar-Szabó Rita PhD, egyetemi tanár)
 • turkológia (vezetője: Dr. Péri Benedek PhD, habilitált egyetemi docens)
 • uráli nyelvészet és nyelvek (vezetője: Dr. Havas Ferenc DSc, professor emeritus)

A Nyelvtudományi Doktori Iskola titkársága 

Marlyin Mónika

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel: 485 52 00 / 5457
E-mail: marlyin.monika@btk.elte.hu

A doktori iskolai tanács tagjai 

Elnök: Dr. Károly Krisztina DSc, egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője 

Helyettes elnök, titkár: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár 

Tagok:

 • Dr. Bóna Judit PhD, egyetemi tanár
 • Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár
 • Dr. Brdar-Szabó Rita PhD, egyetemi tanár 
 • Dr. Hamar Imre DSc, egyetemi tanár
 • Dr. Szijj Ildikó PhD, habilitált egyetemi docens 
 • Dr. Tátrai Szilárd PhD, egyetemi tanár

Dokumentumok 

PROGRAMVEZETŐI PÁLYÁZAT

AZ ELTE BTK NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI PROGRAMJÁNAK VEZETÉSÉRE

A Kari Doktori Szabályzat 12.§ (5) - (7) bekezdései alapján a Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2024. szeptember 1-jei hatályba lépéssel, 5 éves időtartamra, pályázatot hirdet az alábbi doktori programok vezetésére:

 • Angol nyelvészet
 • Elméleti nyelvészet
 • Fordítástudomány
 • Germanisztikai nyelvészet
 • Indológia
 • Interkulturális nyelvészet
 • Iranisztika
 • Magyar nyelvészet
 • Mongolisztika
 • Nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet
 • Ókortudomány
 • Orosz nyelvészet
 • Romanisztika
 • Sinológia
 • Urali nyelvészet és nyelvek

 A programvezetői tisztség betöltésének feltételei:

 • legalább PhD/CSc fokozat
 • legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlat
 • az elbírálásnál előnyt jelent, ha valaki megfelel a doktori iskolai törzstagság feltételeinek.

Pályázatot a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi docensei és egyetemi tanárai nyújthatnak be. Ennek a jogviszonynak lehetőleg a programvezetői megbízatás végéig (2029. augusztus 31-ig) fenn kell állnia. Különösen indokolt esetben rövidebb időre is megpályázható a programvezetői tisztség.

A KDSz2016 12.§ (2) bek. alapján a doktori programok működésének feltételei:

a) a program vezetője legalább PhD-fokozattal és tízéves egyetemi oktatási gyakorlattal rendelkező vezető oktató, lehetőleg törzstag,

b) a vezetőn kívül még legalább két, a Karral teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszonyban álló szakember / oktató (legalább egyetemi adjunktus) vesz részt az oktatásban, akik témahirdetők is egyben.

Kérjük ezért, hogy pályázatában nevezze meg azokat az oktatókat, akik a b) pontnak megfelelnek.

Pályázni a mellékelt űrlap kitöltésével lehet 2024. május 28-ig.

A kitöltött űrlapot és mellékleteit kérjük, a Doktori Iskola titkárának, Marlyin Mónikának (marlyin.monika@btk.elte.hu) küldje meg.