Doktori Iskolák

Doktori Iskolák

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola a következő intézeteket integrálja a képzésben: Angol-Amerikai Intézet, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Orientalisztikai Intézet, Ókortudományi Intézet, Romansztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Távol-Keleti Intézet. 

A doktori iskola tudományos műhely is: a doktoranduszok nem csupán előadásokat hallgatnak, vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (főképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetű közlemények, recenziók írása) folytatnak. Ezeket a munkákat a program résztvevői megvitatják, s az ilyen vitaalkalmakra a többi program oktatóit és hallgatóit is meghívják. A tudományos műhely jelleget erősíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatóak, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át. Általánosan kötelező minden programban az illető filológiába való bevezetés, valamint általános-, illetve elméleti nyelvészeti ismeretek hallgatása. Ezt követik azok a szűkebb szakstúdiumok, amelyek a disszertáció témájába vágnak.

Bemutatkozik a Nyelvtudományi Doktori Iskola (részlet a 2021-es online doktori nyílt napból)

A Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője 

Dr. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus, egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
E-mail: tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu

Oktatási programok 

 • alkalmazott nyelvészet (vezetője: Dr. Bóna Judit PhD, egyetemi tanár)
 • angol nyelvészet (vezetője: Dr. Törkenczy Miklós DSc, egyetemi tanár)
 • arabisztika (vezetője: Dr. Szombathy Zoltán PhD, egyetemi tanár)
 • buddhista filológia (vezetője: Dr. Szántó Péter Dániel, habilitált egyetemi docens)
 • elméleti nyelvészet (vezetője: Dr. Bánréti Zoltán CSc, habilitált egyetemi docens)
 • fordítástudomány (vezetője: Dr. Klaudy Kinga DSc, professor emeritus)
 • germanisztika (vezetője: Dr. Manherz Károly CSc, professor emeritus)
 • indológia (vezetője: Dr. Ittzés Máté PhD, habilitált egyetemi docens)
 • iranisztika (vezetője: Dr. Szántó Iván PhD, habilitált egyetemi docens)
 • japanológia (vezetője: Dr. Kósa Gábor PhD, habilitált egyetemi docens)
 • koreanisztika (vezetője: Dr. Mecsi Beatrix PhD, habilitált egyetemi docens)
 • magyar nyelvészet (vezetője: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor MHAS, egyetemi tanár)
 • mongolisztika (vezetője: Dr. Birtalan Ágnes CSc, egyetemi tanár)
 • nyelvpedagógia és angol alkalmazott nyelvészet (vezetője: Dr. Károly Krisztina DSc, egyetemi tanár)
 • ókortudomány (vezetője: Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár)
 • orosz nyelvészet (vezetője: Dr. Zoltán András DSc, professor emeritus)
 • romanisztika (vezetője: Dr. Giampaolo Salvi DSc, egyetemi tanár)
 • sinológia (vezetője: Dr. Hamar Imre DSc, egyetemi tanár)
 • szláv nyelvtudomány (vezetője: Dr. Pátrovics Péter PhD, egyetemi tanár)
 • interkulturális nyelvészet (vezetője: Dr. Brdar-Szabó Rita PhD, egyetemi tanár)
 • turkológia (vezetője: Dr. Péri Benedek PhD, habilitált egyetemi docens)
 • uráli nyelvészet és nyelvek (vezetője: Dr. Havas Ferenc DSc, professor emeritus)

A Nyelvtudományi Doktori Iskola titkársága 

Marlyin Mónika

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel: 485 52 00 / 5457
E-mail: marlyin.monika@btk.elte.hu

A doktori iskolai tanács tagjai 

Elnök: Dr. Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus, egyetemi tanár, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője 

Helyettes elnök, titkár: Dr. Károly Krisztina DSc, egyetemi tanár 

Tagok:

 • Dr. Déri Balázs PhD, egyetemi tanár
 • Dr. Brdar-Szabó Rita PhD, habilitált egyetemi docens 
 • Dr. Hamar Imre DSc, egyetemi tanár
 • Dr. Juhász Dezső CSc, egyetemi tanár
 • Dr. Szijj Ildikó PhD, habilitált egyetemi docens 

Dokumentumok