Tudományos Diákkörök

Tudományos Diákkörök

2022.09.22.
Tudományos Diákkörök
Az ELTE BTK hallgatóinak rendkívül szerteágazó szakos összetétele és sokoldalú érdeklődése sajátos szervezeti felépítést eredményezett a Karon. A Tudományos Diákkörök egy-egy intézethez, tanszékhez, vagy egy-egy speciális szakterülethez kötődnek. A Kar támogatja az egyes szakágakat képviselő önszerveződő tudományos diákkörök kialakítását.

A kari TDK szervezet élén a kar Tudományos Diákköri Tanácsa áll, amely a kari TDK szervezetek vezetőit fogja össze. Ennek tanárelnökét a HÖK véleményének figyelembevételével a Kari Tanács választja meg. A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 2010-től Dr. Nagy Balázs egyetemi docens.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács weboldala

Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke:

Nagy Balázs 
habilitált egyetemi docens

E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu, tdk@btk.elte.hu
Telefon: (36) 1 485 5200 / 5441
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Szoba: I. em. 136.

A kari Tudományos Diákköri Tanács „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című pályázat keretében NTP-HHTDK-22-0012 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott a „Tehetséggondozási programok az ELTE Bölcsészettudományi Karán” című program megvalósítására. A pályázatot a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében támogatta. A pályázat megvalósítása során került sor 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. között a kari tudományos diákkörök számos programjának megszervezésére, illetve a tanév során több tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé egy a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.
A kari Tudományos Diákköri Tanács Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása című pályázat keretében NTP-HHTDK-21-0023 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott a Tudományos diákköri munka támogatása ELTE Bölcsészettudományi Karán című program megvalósítására. A pályázatot a Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében támogatta. A pályázat megvalósítása során került sor 2021. szeptember 1. és 2022. december 31. között a kari tudományos diákkörök számos programjának megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé egy a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.
A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása című pályázat keretében NTP-HHTDK-20-0049 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott A tudományos diákköri tevékenység támogatása az ELTE Bölcsészettudományi Karán című program megvalósítására. A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A pályázat keretében került sor a 2020. szeptember 1. és 2021. december 31. között a kari tudományos diákkör számos programjának megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé egy a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését.
Részletek
Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanácsa A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása című pályázat keretében NTP -HHTDK-18-0009 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott a Tudományos Diákköri tevékenység támogatása az ELTE BTK-n című program megvalósítására. A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A pályázat keretében került sor a 2018-2019. tanév őszi félévében a kari tudományos diákköri konferencia vitaüléseinek megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé több, a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.
Az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanácsa A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása című pályázat keretében NTP-HHTDK-19-0059 szám alatt vissza nem térítendő támogatást kapott az ELTE BTK Hallgatói Tudományos Diákköri munkájának támogatása című program megvalósítására. A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. A pályázat keretében került sor a 2019-2020. tanévben és a 2020-2021. tanév őszi félévében a kari tudományos diákkör számos programjának megszervezésére, illetve a tanév során számos tehetséggondozó program megvalósítására. A támogatás tette lehetővé több, a tudományos diákköri munkával kapcsolatos kiadvány megjelentetését is.

Az ELTE BTK Tudományos Diákköreinek adatai 

Intézet

Tudományos Diákkör neve

A TDK-t vezető oktató

Angol-Amerikai Intézet

Angol-Amerikai Intézet Tudományos Diákköre

Benczik Vera

Angol-Amerikai Intézet

Amerikanisztika Tanszék Tudományos Diákköre

Szabó Éva Eszter

Angol-Amerikai Intézet

Anglisztika Tanszék Tudományos Diákköre

Gárdos Bálint

Angol-Amerikai Intézet

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Tudományos Diákköre

Lajtai Ádám

Angol-Amerikai Intézet

Angol Nyelvészeti Tanszék Tudományos Diákköre

Őri Péter

Angol-Amerikai Intézet

Angol Nyelvpedagógia Tanszék Tudományos Diákköre

Divéki Rita

Filozófia Intézet

Filozófia Tudományos Diákkör

Orthmayr Imre

Filozófia Intézet

Elméleti nyelvészeti Tudományos Diákkör Baló A. Márton

Germanisztikai Intézet

Germanisztikai Intézet Tudományos Diákköre

Kerekes Amália

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvű Irodalmak TDK

Kerekes Amália

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvészeti TDK

Vargyas Anna

Germanisztikai Intézet

Skandináv Nyelvek és Irodalmak TDK

Vaskó Ildikó

Germanisztikai Intézet

Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai TDK

Knapp Ilona

Germanisztikai Intézet

Néderlandisztika TDK

Réthelyi Orsolya

Könyvtár- és Információtudományi Intézet

Fülöp Géza Könyvtártudományi Diákkör

Senkei-Kis Zoltán

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Tudományos Diákköre

Lengyel Imre Zsolt

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely

Hrenek Éva

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Anyanyelv-pedagógiai Diákműhely Gonda Zsuzsa
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

Szentgyörgyi Rudolf

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Élőnyelvi Diákműhely Bárth János
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugrisztikai Diákműhely F. Gulyás Nikolett
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Fonetikai és Pszicholingvisztikai Diákműhely Deme Andrea
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Funkcionális Nyelvészeti Diákműhely

Kugler Nóra, Pomázi Bence, Tátrai Szilárd

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Két- és Többnyelvűségi Diákműhely Kissné dr. Bartha Csilla
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Névtani Diákműhely Slíz Mariann

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Esztétika Tudományos Diákkör

Seregi Tamás

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Filmtudomány Tudományos Diákkör

Pápai Zsolt

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Média és Kommunikáció TDK

Hargitai Henrik, Házas Nikoletta

Művészettörténeti Intézet

Művészettörténeti Intézet Tudományos Diákköre

Révész Emese

Néprajzi Intézet

Néprajzi Tudományos Diákkör

Vámos Gabriella

Nyelvi Közvetítés Intézete Nyelvi Közvetítés Intézet Tudományos Diákköre Robin Edina
Nyelvi Közvetítés Intézete Fordítástudományi Tudományos Diákkör Robin Edina
Nyelvi Közvetítés Intézete Vályi András Diákkör Pap Andrea

Ókortudományi Intézet

Ókortudományi Intézet Tudományos Diákköre

Krupp József

 

Orientalisztikai Intézet

Orientalisztikai Intézet Tudományos Diákköre

Zsom Dorottya

Régészeti Intézet

Régészeti Intézet Tudományos Diákköre

Szabó Gábor

Romanisztikai Intézet

Francia Tanszék Tudományos Diákköre

Körmendy Mariann

Romanisztikai Intézet

Hispanisztika Tudományos Diákkör

Menczel Gabriella

Romanisztikai Intézet

Olasz Tanszék Tudományos Diákköre

Huszthy Bálint

Romanisztikai Intézet

Portugál Tanszék Tudományos Diákköre

Szijj Ildikó

Szakmódszertani Központ

Tantárgypedagógiai Tudományos Diákkör

Baditzné Pálvölgyi Kata

Szabó Éva

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör

Zoltán Dominika

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Orosz Nyelvészeti Tudományos Diákkör

Pálosi Ildikó Veronika

Szláv és Balti Filológiai Intézet

Kis szláv irodalmak és nyelvek Tudományos Diákkör

Kiss Szemnán Róbert

Távol-keleti Intézet

Távol-keleti Intézet Tudományos Diákköre

Kiss Mónika

Történeti Intézet

Történeti Intézet Tudományos Diákköre

Etényi Nóra

Zenei Tanszék

Zenei Tanszék Tudományos Diákköre

Hercz Dorman Aliz

 

Nő- és férfitudományi Tudományos Diákkör

Bodó Csanád

 

Vallástudományi Tudományos Diákkör

Vér Ádám