Tájékoztatás a 2023/24. tanév II. (tavaszi) félévének elektronikus záróvizsgára jelentkezéséről

Tisztelt Hallgatónk!

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy záróvizsgára jelentkezni, záróvizsgát tenni a 2023/24-es tanév II. félévében az jogosult, aki már abszolvált státusszal rendelkezik, vagy jelen félévben fejezi be tanulmányait.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2023/24. tanév 2. (tavaszi) félévi záróvizsgára jelentkezés elektronikusan, a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történik.

Záróvizsgára akkor is jelentkeznie kell, ha a korábbi félévek valamelyikében ezt már egyszer vagy többször megtette.

Felhívjuk figyelmét, hogy záróvizsga időszakra jelentkezés 2024. február 19.-től (12:00) – 2024. március 06.-ig (16:00) lehetséges.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat és a megadott határidőig jelentkezzen a NEPTUN-ban a záróvizsga-időszakra

(2024. 05. 23. - 2024. 06. 28.), amennyiben a 2023/24. tanév 2. (tavaszi) félévben záróvizsgát kíván tenni.

A záróvizsgára* bocsátás feltételei:

  • abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése (tanegységlistában előírt tárgyak (kurzusok) teljesítése a megfelelő kredittel);
  • a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.

A leadott jelentkezés sorrendiséget nem generál, a megadott határidő alatt bármikor jelentkezhet. A záróvizsga időpontra történő beosztást a későbbiekben a szakját gondozó Intézet/Tanszék végzi. A záróvizsga beosztásról a Tanulmányi Hivatal 2024. május 16.-ig ad tájékoztatást az ELTE-BTK honlapján.

Amennyiben nem tud záróvizsgára jelentkezni, vagy kérdése van a szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatban, kérjük írjon e-mailt a szakzaras@btk.elte.hu címre.

Üdvözlettel:
Tanulmányi Hivatal

 

*Mi a záróvizsga: A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat.

 

A záróvizsgára való jelentkezés lépései:

Kérjük, lépjen be a Neptunba:

A bejelentkezés után a „Képzés” gombra kattintva, kérjük, válassza ki azt a képzését, amelyiken jelentkezni szeretne záróvizsgára.

Erre a lépésre akkor van szükség, ha több képzése is van az ELTE-BTK-n.

A megjelenő ablakban, a legördülő menüből tudja kiválasztani a képzést.

 

 

A megfelelő képzés kiválasztása után kattintson az „Ügyintézés” menüpontra: