Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, az önálló tanszékek vezetői, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A dékánhelyettesek hivataluknál fogva jelen vannak és előterjesztői joggal bírnak. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 18 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 17 választott hallgatói tagja van.

 

Kari vezetők

Dr. Bartus Dávid

Dr. Bóna Judit tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (választott oktatói tag)

Dr. Horn Ildikó általános ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag előterjesztői jogkörrel)

Dr. Horváth Krisztina oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag)

Dr. Horváth Ildikó nemzetközi ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Intézetigazgatók

Dr. Kenyeres János (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Bene László (Filozófia Intézet)

Dr. Rada Roberta (Germanisztikai Intézet)

Dr. Kiszl Péter (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

Dr. Farkas Tamás (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Kovács András Bálint (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Bodnár Gábor (Művészetközvetítő és Zenei Intézet)

Dr Gintli Tibor (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Dr. Gosztonyi Ferenc (Művészettörténeti Intézet)

Dr. Mohay Tamás (Néprajzi Intézet)

Dr. Horváth Ildikó (Nyelvi Közvetítés Intézete)

Dr. Péri Benedek (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Bolonyai Gábor (Ókortudományi Intézet)

Dr. Vida Tivadar (Régészettudományi Intézet)

Dr. Horváth Krisztina (Romanisztikai Intézet)

Dr. Kiss Szemán Róbert (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Hamar Imre (Távol-keleti Intézet)

Dr. Horn Ildikó (Történeti Intézet)

A Hallgatói Önkormányzat elnöke

Dióssy Anna Laura 

A Doktorandusz Önkormányzat elnöke

Fejes Richárd

Választott oktatói tagok

Dr.  Illés Éva (Angol-Amerikai Intézet)
Dr.  Czigányik Zsolt (Angol-Amerikai Intézet)
Dr.  Krász Lilla (Történeti Intézet)
Dr.  Szilágyi Ágnes Judit (Történeti Intézet)
Dr.  Réz Anna (Filozófia Intézet)
Dr.  Nagy Roland (Germanisztikai Intézet)
Dr.  Molnár Gábor Tamás (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
Dr.  Bóna Judit (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
Dr.  Orbán Katalin (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)
Dr.  Ferenczi Attila (Ókortudományi Intézet)
Dr.  Szombathy Zoltán (Orientalisztikai Intézet)
Dr.  Szabó Gábor (Régészettudományi Intézet)
Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata (Romanisztikai Intézet)
Dr.  Menyhárt Krisztina (Szláv és Balti Filológiai Intézet)
Dr.  Pap Melinda  (Távol-keleti Intézet)
Dr.  Seresi Márta (Nyelvi Közvetítés Intézete
Dr.  Pócs Dániel (Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Művészettörténeti Intézet)
Barátné Dr.  Hajdu Ágnes (Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Néprajzi Intézet)

Választott dolgozói tag: Dániel Szonja (Központi Olvasóterem)

Választott hallgatói tagok

Czeglédi Márk Barnabás
Horváth Rozália
Kálmán Levente
Kémenes Anna-Boróka
Kingl Dóra Ildikó
Kurdics Zoltán Gábor
Mészáros Andrea
Mohai Ádám
Mundi Tímea
Pintér Noémi
Pintér Sándor Benedek
Schwartzenberger Anna Lili
Szabó Vanessza
Szabó Violetta
Szalay Anna
Szűcs Vivien
Varga Bence