Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, az önálló tanszékek vezetői, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A dékánhelyettesek hivataluknál fogva jelen vannak és előterjesztői joggal bírnak. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 18 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 17 választott hallgatói tagja van.

 

Kari vezetők

Dr. Bartus Dávid

Dr. Bóna Judit tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (választott oktatói tag)

Dr. Horn Ildikó általános ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag előterjesztői jogkörrel)

Dr. Horváth Krisztina oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag)

Dr. Réthelyi Orsolya nemzetközi ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Intézetigazgatók

Dr. Kenyeres János (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Bene László (Filozófia Intézet)

Dr. Balogh F. András (Germanisztikai Intézet)

Dr. Kiszl Péter (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

Dr. Farkas Tamás (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Kovács András Bálint (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Bodnár Gábor (Művészetközvetítő és Zenei Intézet)

Dr Gintli Tibor (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Dr. Pócs Dániel (Művészettörténeti Intézet)

Dr. Bárth Dániel (Néprajzi Intézet)

Dr. Robin Edina (Nyelvi Közvetítés Intézete)

Dr. Péri Benedek (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Bolonyai Gábor (Ókortudományi Intézet)

Dr. Vida Tivadar (Régészettudományi Intézet)

Dr. Horváth Krisztina (Romanisztikai Intézet)

Dr. Kiss Szemán Róbert (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Hamar Imre (Távol-keleti Intézet)

Dr. Horn Ildikó (Történeti Intézet)

A Hallgatói Önkormányzat elnöke

Vida Veronika

A Doktorandusz Önkormányzat elnöke

Berta András

Választott oktatói tagok

Dr. Benczik Vera (Angol-Amerikai Intézet)
Dr. Tartsayné Németh Nóra (Angol-Amerikai Intézet)
Dr. Géra Eleonóra (Történeti Intézet)
Dr. Bagi Dániel (Történeti Intézet)
Dr. Szalai Judit (Filozófia Intézet)
Dr. Soós Anita (Germanisztikai Intézet)
Dr. Lovas Borbála (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
Dr.  Bóna Judit (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
Dr.  Orbán Katalin (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)
Dr. Vér Ádám (Ókortudományi Intézet)
Dr. Szántó Iván (Orientalisztikai Intézet)
Dr.  Szabó Gábor (Régészettudományi Intézet)
Nagy Levente (Romanisztikai Intézet)
Dr.  Menyhárt Krisztina (Szláv és Balti Filológiai Intézet)
Dr.  Pap Melinda  (Távol-keleti Intézet)
Dr.  Seresi Márta (Nyelvi Közvetítés Intézete
Dr.  Révész Emese (Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Művészettörténeti Intézet)
Senkei-Kis Zoltán (Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Néprajzi Intézet)

Választott dolgozói tag: Dániel Szonja (Központi Olvasóterem)

Választott hallgatói tagok

Berta András (DÖK elnök)
Vida Veronika (HÖK elnök)
Huszár Boglárka
Juhász Janka Júlia
Kálmán Levente Zsolt
Kapás Gábor
Kemecsei Enikő
Kővágó Dóra
Lentulai Martin Péter
Pabar Petra
Pallag Sára
Pintér Noémi Ágnes
Szathmáry Dóra
Szilák Réka
Szpisjak Nikolett
Tóth Luca
Varga Andrea
Veres Szonja Rebeka
Virágh Eszter Enikő