Tájékoztató a Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérelmekkel kapcsolatban

2024.05.16.
Tájékoztató a Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérelmekkel kapcsolatban

1.Határidők és űrlapok

A BTK Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérelmeket a Tanulmányi Hivatal határidős jegyzékében megjelölt időszakban lehet benyújtani elektronikus úton a következő félévre vonatkozóan.

Mivel a kérelmekről bizottsági ülésen hoznak döntést, a határidő módosítására vagy a kérelmek pótlólagos beadására nincs lehetőség.

A 2023/24/2 félévtől az alábbi TB. kérvényeket a Neptunon keresztül kell benyújtani:

  • Kérelem tanegység ismételt felvételéhez
  • Kérelem erős előfeltétel gyengítéséhez
  • Kérelem hallgatói jogviszony szüneteltetésének meghosszabbításához

A felsoroltakon kívül leadható kérelmekhez tartozó űrlapok az alábbi oldalon érhetőek el: https://btk.elte.hu/th/urlapok

Az űrlap aláírásmezőjébe rögzíteni kell a teljes nevet az s. k. (saját kezűleg) rövidítéssel együtt – digitális aláírás készítése vagy az aláíráskép egyéb módon történő beillesztése nem szükséges.

A Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Bizottsága csak a kar által gondozott tárgyak esetében hoz döntést.

Másik kar által gondozott tárgyra vonatkozó kérelem esetében a kérelmet a tárgyfelelős kar eljárásrendje szerint az ott meghatározott határidőig kell benyújtani.

 

2.A kérelmek előzetes tanszéki véleményeztetése

A hallgatók az alábbi ügytípusok esetében kötelesek előzetesen véleményeztetni kérelmüket a képzésért felelős szervezeti egység (tanszék, intézet) vezetőjével és/vagy a szakfelelős oktatóval:

  • képzésváltásra, szakváltásra, munkarendváltásra vonatkozó hallgatói kérelem,
  • átvételi kérelem,
  • negyedik vagy ötödik tárgyfelvételre vonatkozó hallgatói kérelem,
  • erős előfeltétel gyengítésére vonatkozó hallgatói kérelem
  • záróvizsga harmadik alkalommal való megismétlésére vonatkozó hallgatói kérelem

 

A    BTK    oktatóinak    elérhetősége    a    kari    honlapon    érhető    el    az    alábbi    linken    keresztül:

https://btk.elte.hu/intezetek

A kérelem előzetes véleményeztetéséhez a hiánytalanul kitöltött űrlapot és esetleges mellékleteit a véleményezésben illetékes oktató egyetemi, @…elte.hu azonosítójú elektronikus levelezési címére szükséges

megküldeni, aki válaszüzenetében véleményezi a beadványt.

 

A Tanulmányi Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azokat a kérelmeket, amelyeknél a kötelező tanszéki hozzájárulás hiányzik.

 

3.A kérelmek benyújtása

Az oktatói visszajelzés beérkezése után a hallgatóknak a kérelmet, esetleges mellékleteit és az oktatótól beérkezett véleményt a Neptunba leadott kérvény esetében csatolni szükséges a kérvényhez. Az emailben benyújtott kérvények esetében pedig az üzenet mellékleteként kell továbbítaniuk a szakos tanulmányi referensüknek.

A tanulmányi referensek elérhetősége a kari honlapon található.

 

4.A kérelemről hozott döntés megtekintése

A Tanulmányi Bizottság által meghozott határozatok a Neptun elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányok – Hivatalos bejegyzések menüpontja alatt lesznek elérhetőek.