A távolléti oktatással kapcsolatos kérdések és válaszok oktatóknak

2020.03.17.
A távolléti oktatással kapcsolatos kérdések és válaszok oktatóknak

1) A tájékoztatókban javaslatokat fogalmaznak meg a távolléti oktatás módozataira vonatkozóan. A JOKT kibővített tájékoztatójának II/13/d pontja szerint 

"a fentiek figyelembevételével a távolléti oktatás módja és eszköze szabadon megválasztható, azonban az Egyetem technikai és módszertani támogatást kizárólag a Canvasban, Moodle-ben, Neptun Meet Streetben és Microsoft Teamsben történő megvalósításhoz nyújt."  Jól értjük, hogy ezek szerint nem kötelező, csak technikailag és módszertanilag támogatott a felsorolt 4 módozat? Tehát más oktatási formát is választhatunk? Pl. mail-ben, NEPTUN-on keresztül eljuttatni a hallgatóknak az anyagokat a pontos utasításokkal és írásbeli munkákat bekérni egy szemináriumi jegyért? 

Kurzusmail, e-mail küldhető. Oktatási formát (tananyagok megosztása, meglévő) ppt-khez hangfájl rögzítése,e-learning lehetőségek, digitális együttműködési lehetőségek) szabadon lehet választani. Azonban az Egyetem technikai és módszertani támogatást kizárólag a Canvasban, Moodle-ben, Neptun Meet Streetben és Microsoft Teamsben történő megvalósításhoz nyújt. A hallhatókra tekintettel nem szerencsés további programokat bevonni.

 

2) Jelenlegi tapasztalataink szerint a Neptun dokumentumtárába feltöltött dokumentumok egyikét sem tudták megnyitni a hallgatók. Persze át lehet hidalni google-linkkel, de a mostani helyzetben jó lenne, ha a Neptun is használható lenne.

Kértük az Oktatási Igazgatóság segítségét. Addig javasolhatóak az áthidaló megoldások.

 

3) Ha mégis úgy alakul, hogy egyáltalán nem lesz már "jelenléti" alkalom a félév során, akkor meg lehet-e oldani a Canvasban a zh-t/vizsgáztatást is?

A vizsgák és záróvizsgák szabályozása a jelen helyzetre még nem készült el. Amennyiben kiadja az Oktatási Igazgatóság, haladéktalanul tájékoztatást adunk róla. Várhatóan, március 23-át követően.

 

4) A dékáni rendeletben hangsúlyos volt, hogy a távolléti oktatás nem azonos a távoktatással. Van olyan kolléga, aki  a távolléti oktatást úgy értelmezi, 

a) hogy az oktató anyagokat és feladatokat tölt fel az online felületre, a hallgató pedig ezeket az oktató által megszabott vagy a saját időbeosztása szerint dolgozza fel és végzi el. 

Igen.

 

b) Mások szerint a távolléti oktatás viszont az órák valós idejű megtartását kell, hogy jelentse (tehát a Neptunban szereplő időpontban), vagyis ugyanolyan óra történik, mint ha egy teremben lenne, csak a közvetítő médium nem a levegő, hanem az internet. Ebben az esetben a hallgató a megadott időpontban az adott órára bejelentkezik, végzi a feladatokat, kérdését felteszi, és az oktatótól azonnal kap rá választ.

Nem szükséges valós időpontban megtartani az órát.

 

c) A két véglet közötti mindenféle hibrid megoldás, kombináció is szóba jöhet. 

Ami nem kívánja a hallgató valós idejű közreműködését, az alkalmazható.

 

Jó lenne, ha kapnánk egy egyértelmű fogalom-meghatározást, hogy pontosan mit kell értenünk a távolléti oktatás alatt. 

Távolléti oktatásnak minősül minden olyan oktatási tevékenység, amellyel a hallgató teljesítheti a 2020 tavaszi félévében felvett kurzusait, a következő formák valamelyikével:

a) tananyagok megosztása, feladatok elvégeztetése a hallgatókkal, e-mailen is (félévközi) számonkérések távolléti lebonyolítása: (segédlet a Canvas tanulásmenedzsment rendszerhez)

b) meglévő (jellemzően előadáshoz használt) ppt-khez hangfájl rögzítése, ezzel az előadás típusú kurzusok kiváltása: (hangos kísérőszöveg rögzítése PowerPoint fájlhoz)

c)  e-learning lehetőségek: (LMS gyorssegéd)

d) digitális együttműködési, ill. videokonferencia lehetőségek a Microsoft Teams által

 

5) Mi minősül a távolléti oktatás folyamán hiányzásnak? Ha pl. a fenti b) esetben a hallgató nem jelentkezik be  a valós idejű óra időpontjában, már ha tényleg csak így működhet a távolléti oktatás, akkor az hiányzásnak minősül? 

Bejelentkezni szükséges, hiányzásra vonatkozó szabályok még nem állnak rendelkezésre, ha nem teljesíti az arra az órára kiosztott feladatokat, az további intézkedésig hiányzásnak minősül.

Tehát szeretnénk tudni,  hogy

- az órákat a Neptunban megadott időpontban kell-e megtartani,

Nem


- az oktató köteles-e ebben az időpontban az adott kurzus hallgatói számára folyamatosan elérhető lenni, a kérdéseket a választott online csatornán azonnal megválaszolni,

Az oktatónak a hallgató számára egyértelmű módon kell kérdések feltételére lehetőséget adni, de ez nem a meghirdetett óra időpontjában kell legyen.


- a hallgató köteles-e az adott órára bejelentkezni, és az adott órára meghatározott feladatokat csak az óra időpontjában végezheti-e el (illetve az oktató jogosult-e ilyen feltételeket megszabni),

Az oktató nem szabhatja feltételül, hogy a hallgatónak az óra időpontjában kell elvégezni a feladatot, egyértelmű határidőt kell erre adni. Bejelentkezni szükséges.


- amennyiben nem jelentkezik be, az a HKR szerint hiányzásnak minősül-e, amelyből a félév során legfeljebb a teljes óraszám 25%-a lehet, 

A HKR hiányzásra vonatkozó szabályai erre a helyzetre nem alkalmazhatók. Ismereteink szerint erre külön szabályokat alakítanak ki.


- az óra befejeztével házi feladat ugyanúgy adható-e, ahogy az korábban a jelenléti órák esetében volt.

Igen.


6) A JOKT márc. 12-ei tájékoztatójának II./13 a) és b) pontja szerint az előadások nem tarthatók meg streameléssel, de a gyakorlatok igen. Amit mi szemináriumnak nevezünk, az ebben a rendeletben gyakorlat? Mi az oka ennek a különbség tételnek ( ea.: nem, gyak.: igen)? Ez azért is különösen furcsa, mert a felkészülésről szóló dékáni utasítás az 5. pontban külön kiemeli a videókonferencia lehetőségét, Ritter Dávid informatikai igazgató úr levele pedig szintén kitér a Microsoft Teams ezen funkciójára. 

A JOKT aktuális rendelkezései az élő streamelést nem engedélyezik. A rögzített streamelés és a Microsoft Teams videokonferencia használható.

 

7) Hogyan kell dokumentálni a távolléti oktatást ill. munkavégzésünket az adott helyzetben? Hogyan tudjuk vagy kell igazolnunk, hogy eleget teszünk a munkavégzési kötelezettségünknek? 

Az informatikai rendszerek további intézkedésig gondoskodnak a dokumentálásról. Egyszersmind javasoljuk, hogy e-maileket ne töröljenek.

 

8) Kötelező-e videokonferencia formájában megtartani a tanszéki és intézeti értekezleteket?

Nem. De a jelenléti alkalmak kerülendők.

Ha megoldható, választható-e más megoldás is?

Igen.

 

9) Amíg az oktatók és munkatársak számára nyitva van az egyetem, van- esetleg előírás arra nézve, hogy valamennyi órát benn kell töltenünk a munkahelyünkön?  

Nem, a személyes jelenlétet a lehető legkisebbre szükséges szorítani, az oktatásra fordított idő az egyetemtől távol számítandó.