ERASMUS+ OKTATÓI, NEM OKTATÁSI CÉLÚ ÉS MUNKATÁRSI PÁLYÁZAT 2021/22

2021.03.07.
ERASMUS+ OKTATÓI, NEM OKTATÁSI CÉLÚ ÉS MUNKATÁRSI PÁLYÁZAT 2021/22

Koronavírus Erasmus+ mobilitás

A koronavírussal összefüggő, az Erasmus+ munkatársi mobilitásokat érintő, jelenleg érvényes változásokról a következő felületen informálódhat: Koronavírus (COVID-19) információk 
Figyelem! A mobilitások csak a korlátozások feloldása esetén valósíthatók meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre

 • Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitási programban való részvételre
 • Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat ás kutatókat célzó mobilitási programban való részvételre
 • Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 15. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszéki főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

Megjelent a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak Erasmus+ kiegészítő pályázata.

A pályázatok benyújtásának határideje:·       

 • 2021. május 28. (2021 nyarán és őszén kiutazóknak)
 • 2021. október 8. (2021/2022-es tanévben őszi félévben kiutazónak)

 

Erasmus+ oktatási célú mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre, Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitási programban való részvételre.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitás a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartását és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építését támogatja, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitásban az ELTE

 • főállású,
 • félállású
 • vagy óraadó oktatói közül részt vehet az, 
 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
 • akinek tanszéke/intézete a mobilitás tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
 • Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek, úgy a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet olyan felsőoktatási intézményekben, amelyekkel az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 2010/2022-es tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkezik.

Az oktatási mobilitás támogatott időtartama 5 nap, mely alatt 8 tanóra oktatási tevékenység megvalósítása kötelező. (Az oktatás időtartamába az utazási napok nem számíthatók bele.) Az adott karon elérhető célintézményekről a kari/tanszéki/intézeti koordinátorok tudnak felvilágosítást adni.
A mobilitásokat 2021. július 1-től 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. (Az Egyesült Királyságba utazás esetén jelenlegi információk szerint 2021. június 1. és 2022. május 31. között lehetséges. További információ alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban.)

Figyelem! A mobilitás csak a korlátozások feloldása esetén valósítható meg. További információért kérjük, tájékozódjon itt.

Részletes pályázati felhívás az ELTE központi oldalán

ELTE BTK kari pályázati csomag:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 15. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszéki főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

Erasmus+ nem oktatási célú mobilitás oktatóknak, kutatóknak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meghirdeti Erasmus+ nem oktatási célú, oktatókat ás kutatókat célzó mobilitási pályázatát a 2021/22-es tanévre.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE munkatársait/oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek:

támogatják a munkatársak/oktatók/kutatók szakmai és idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztését, az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereinek, szakpolitikai környezetének, egyes intézmények működésének megismerését, jó gyakorlatok feltárását. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE képzési portfóliójának és az egyes kurrikulumok nemzetközi dimenziójának erősítéséhez.

közvetlen és mérhető eredménnyel járulnak hozzá az adott tanszék/intézet oktatási és tudományos tevékenységéhez, az oktató/kutató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához.

segítik olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszerek megismerését és elsajátítását, amelyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, amelyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

támogatják olyan módszerek és jó gyakorlatok megismerését, melyek segítik az oktató/kutató tanszékének/intézetének idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztését. Az ösztöndíjban részesülő munkatárs/oktató/kutató vállalja, hogy megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfóliójának fejlesztéséhez.

A fenti célok elérése érdekében az alábbi munkaformákat/tevékenységeket javasoljuk:

 • szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés
 • árnyékprogram (job shadowing)
 • tanulmányút
 • szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó
 • terepmunka (field work)

A különböző típusú tevékenységek kombinálhatók egymással, illetve összeköthetők (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

Ki pályázhat?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a részletes pályázati felhívásban.

Hova?

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja. (Az Egyesült Királyságba való utazás részletes feltételeiről alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban kaphat tájékoztatást.)
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Mennyi időre?

A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni. A mobilitásokat 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. (Az Egyesült Királyságba utazás esetén a jelenlegi információk szerint 2021. június 1. és 2022. május 31. között van lehetőség. További információ alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban.)

Figyelem! A mobilitás csak a korlátozások feloldása esetén valósítható meg. További információért kérjük, tájékozódjon itt.

Részletes pályázati felhívás az ELTE központi oldalán

ELTE BTK kari pályázati csomag:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 15. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszéki főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

Erasmus+ képzési célú (személyzeti) mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre a 2021/22-es tanévre.

A pályázat célja

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el. A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az ELTE adminisztratív állományában dolgozó főállású munkatársak vehetnek részt (pl. tanulmányi hivatal munkatársai, kari központi adminisztratív szervezeti egységek munkatársai, gazdasági osztály munkatársai, informatikusok, könyvtárosok, tanszéki adminisztrátorok, nemzetközi ügyintézők, nemzetközi koordinátorok).
Pályázatot az nyújthat be, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa az intézménynek;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információ gyűjtési tevékenységet mobilitása során. (Pl. ELTE bemutatása-amennyiben a partner kéri, vagy kérdőív kitöltése a partner szolgáltatásairól, pl kollégiumról, könyvtárról stb.)

A pályázat tárgya

A képzési célú mobilitás keretében pályázható az Európai Unió programországainak (EU-tagállamok + Norvégia, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Szerbia és Törökország) bármely olyan intézménye, mely az adott munkatárs tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó képzést nyújt (konferenciák nem pályázhatók!). 
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes munkatársak ösztöndíjas képzési tevékenységet folytatnak  az adott felsőoktatási intézményben, vagy egyéb releváns képzést nyújtó intézményben. 
A képzési célú mobilitás támogatott időtartama 2-5 nap lehet, melybe az utazási napok bele számíthatók. A mobilitásokat 2021. július 1-től 2022. szeptember 30-ig lehet megvalósítani. (Az Egyesült Királyságba utazás esetén jelenlegi információk szerint 2021. június 1. és 2022. május 31. között lehetséges. További információ alább, az "Erasmus az Egyesült Királyságban" pontban.)

Figyelem! A mobilitás csak a korlátozások feloldása esetén valósítható meg. További információért kérjük, tájékozódjon itt.

A részletes pályázati felhívás letölthető itt.

Pályázat beadási határideje: a pályázatot intézeti/tanszék főkordinátornál kell benyújtani 2020. február 14-től 2020. május 15-ig. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.

A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

ELTE BTK kari pályázati csomag:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 15. Kérjük egyeztessen intézeti/tanszéki főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
A pályázatok eredményéről a HOMB határozata alapján az illetékes kari Erasmus+ koordinátor értesíti a munkatársakat, a döntést követő legkésőbb 15 munkanapon belül.

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak Erasmus+ kiegészítő pályázata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2020/21-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Azok az Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitásban részt vevő munkatársak nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz csatolni kell:

1. 3 hónapnál nem régebbi (vagy régebbi, de háziorvos által hitelesített) kórtörténeti összefoglalót, illetőleg a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról.
2. a pályázati űrlapot, amely letölthető itt.

(Az igazolást a 2020/21-es tanévre elnyert Erasmus+ ösztöndíjról az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja csatolni a pályázatokhoz, a pályázónak ezt az igazolást nem szükséges csatolnia a pályázathoz.)

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz egy általa felkért független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.

A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

Pályázat leadásának határideje őszi félévben kiutazóknak2021. május 28. (12:00) vagy 2021. október 8. (12:00). (A tavaszi kiutazók esetében:  2021. október 88. (12:00)).

TIPPEK, TRÜKKÖK A PÁLYÁZAT LEADÁSÁHOZ:

Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
Fontos: Az Űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
A személyes adatok kitöltésekor: hallgatókra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni
A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: oktatási vagy képzési (kutatási) célú - itt is ki kell választani a megfelelőt. 
A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. (Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!)
Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
Tekintse át a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási összegeket tartalmazó táblázatot, mielőtt kitölti  az igényelendő támogatási összeg részt:

 • ​​Enyhe betegség /fogyatékosság: maximum 20 €/nap
 • Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság: maximum 60 €/nap
 • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 100 €/nap

Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

AZ ŰRLAP HIÁNYTALAN KITÖLTÉSE UTÁN 2 DOLGA VAN:

1. Küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre.
A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM. Kérjük, figyeljen rá, hogy az űrlapot xlsx fájl formátumban és szkennelt változatban IS csatolja, illetve a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg.
2. Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Vági Borbála, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 38-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán. (Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 28-ig, illetve pótpályázat esetén október -ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.) 
 A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁS

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Vági Borbála, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára)
Tempus Közalapítvány (1/237-1300, info@tpf.hu) 
A pályázati felhívás teljes szövege itt elérhető.