Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025

2024.05.31.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

A hallgató által szerzett kredit mennyiségébe az utolsó két aktív félévben az ELTE BTK-n, illetve az ELTE bármely karán teljesített kreditek számíthatók be, ezen elvégzett kreditmennyiségért adható pont.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kizárólag a Neptunon keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be. A kérvény hallgatók számára a Neptun-felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2024/25” néven lesz elérhető 2024. június 3. 8.00 órától július 4. 8.00 óráig.

A bírálat során a Kar a 2024. július 5-ig Neptunban rögzített hallgatói eredményt tudja figyelembe venni!

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázatok hiánypótlási időszak 2024. június 26-tól 2024. július 5. 16:00-ig fog tartani Neptunon keresztül. A pályázás során a pályázónak egyszer van lehetősége hiánypótlásra.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva:

  • pályázati lap (ponttáblázat),
  • pályázati adatlap,
  • nyilatkozat,
  • valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell:
    • két szakoktatói ajánlást aláírva (elektronikus aláírás (név begépelése) esetén az „s.k.” kiegészítéssel).

Ezen dokumentumok nélkül a pályázat érvénytelen.

Az két utolsó aktív félévről szóló teljesítésiigazolást a Tanulmányi Hivatal mellékeli a pályázatához, csatolja a Neptunba. A hallgatóknak ezzel teendőjük nincs.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét a Tanulmányi Hivatal 2024. július 10-én (szerda) a pályázó hallgatók részére Neptunon keresztül megküldi.

Teljes pályázati kiírás
Kitöltendő űrlapok