Tanárképzés

Tanárképzés

Tanárképzés
Az alábbiakban az osztatlan tanárképzésről olvashat általános tájékoztatót. A tanárképzéssel kapcsolatos további információk a fenti menüpontokra kattintva érhetők el.

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető.  A tanárszakok egy részének két formája jött létre: a 4+1 éves általános iskolai tanárképzés és az 5+1 éves középiskolai tanárképzés, melyben a plusz egy év az összefüggő iskolai szakmai gyakorlat. (11 ilyen tanárszak van.) Az általános iskolai és középiskolai közismereti tanárszak adott szakterületen közös képzési szakaszra épül. A szakpárban történő előrehaladás érdekében arányos elosztásban, legalább 150 kreditet kell összegyűjteni a képzés első három évében. A rövidebb és hosszabb idejű tanárképzésben is mesterfokozatot lehet szerezni. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolai tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként kíván-e elvégezni. Tehát ezen szakképzettségek esetén, jelentkezni csak a (10 féléves) általános iskolai szakképzettségre lehet.

Az idegen nyelv műveltségterületen a nyelvi tanár szakképzettségek 5+1 éves képzésben szerezhetők meg. További 11 tanárszakon – például az etikatanár, a hon- és népismerettanár, az ének-zene tanár és a természetismeret-környezettan (természettudományi gyakorlatok) tanár – csak a 4+1 éves képzésben lehet tanár szakképzettséget szerezni. Van 4 olyan tanári szakképzettség (a magyar mint idegen nyelv tanára, a finn nyelv és kultúra tanára, a filozófiatanár, a művészettörténet-tanár), amelyen kizárólag az adott szakterületen szerzett mesterfokozat után lehet tanári szakképzettséget szerezni. E képzésben 1 félév a tanítási gyakorlat. 

Az osztatlan tanárképzés meghatározott szakpárokban folyik.

Már megszerzett alapfokozat és szakképzettség birtokában, tehát oklevéllel is lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni. Eredményes felvételt követően – kérelemre – az egyik választott tanárszak szakterületi ismeretei részeként az alapképzési ismeretekből 100 kreditet, és ha az alapképzésben a második tanári szakhoz kapcsolódó differenciált szakmai ismeretet is fel lehetett venni - az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez – legfeljebb 50 kreditet a felsőoktatási intézményben el kell ismerni.

A tanári szakképzettség megszerzésére az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakot követően 2 féléves, a tanári felkészítés (a pedagógiai, a pszichológiai, a szakmódszertani, a szakmai gyakorlat) megszerzésére irányuló mesterképzésben is lesz lehetőség.

Művészeti tanárképzés

A művészeti tanárszakokon érettségit követően egyszakos osztatlan képzésben vagy a nem tanári mesterképzéssel, illetve osztatlan képzéssel párhuzamosan, vagy művészeti nem tanári mesterképzést követően mesterképzésben szerezhető tanári oklevél. (Utóbbiról A mesterképzésben történő tanárképzésről c. fejezetben olvashat bővebben.)

A zeneművészeti tanárszakoknak két csoportja van. A zenetanárszakok az alapfokú művészetoktatásra, a zeneművésztanár szakok a középfokú művészetoktatásra készítenek fel.

A zenetanárszakokon – az ének-zene tanár és zeneismeret-tanár szak kivételével – osztatlan egyszakos (4+1 éves) képzésben folyik a tanárképzés. Az ének-zene tanár és zeneismeret-tanár szakképzettségekre megszerzésére irányuló képzések (4+1 éves képzésben) formájában szakpárban lehet jelentkezni.

A zeneművésztanár szakokon kétszakos (5+1 éves) osztatlan képzésben szerezhető a kóruskarnagyművész-tanár, az ének-zene művésztanár, a zeneelmélet-tanár, az egyházzeneművész-tanár, valamint a népi hangszeres, a népzeneelmélet és a népi ének tanárszakokon szakképzettség. A nem tanári mesterképzéssel, vagy osztatlan képzéssel párhuzamosan is szerezhető egyszakos (hangszeres) zeneművésztanár oklevél.

Már megszerzett alapfokozat és szakképzettség birtokában is, tehát oklevéllel is lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni. Eredményes felvételt követően – kérelemre – a választott tanárszak szakterületi ismeretei részeként az alapképzési ismeretekből 100 kreditet a felsőoktatási intézményben el kell ismerni.

Forrás: felvi.hu