A kar vezetése

A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Karon négy – általános, oktatási és tanulmányi, tudományos és kutatásszervezési illetve nemzetközi – dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

Dékán

Dr. Sonkoly Gábor
egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em.
Telefon: (36) 1 485-5251
E-mail: dekan@btk.elte.hu

Dékánhelyettesek

Általános ügyek Oktatási és tanulmányi ügyek Tudományos és kutatásszervezési ügyek Nemzetközi ügyek


Dr. Gintli Tibor
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, III. em. 310.
Telefon: (36) 1 411 6500 / 5113
E-mail: gintli.tibor@btk.elte.hu


Dr. Horváth Krisztina
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 131.
Telefon: (36) 1 485-5200/5912
E-mail: oktdh@btk.elte.hu


Dr. Bartus Dávid
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 134.
Telefon: (36) 1 411 6500 / 5913
E-mail: tuddh@btk.elte.hu


Dr. Károly Krisztina
tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132
Telefon: (36) 1 485-5200/5032
E-mail: nemzdh@btk.elte.hu

Rektori megbízott

Prof. Dr. Bárdosi Vilmos
egyetemi tanár, az ELTE frankofón kapcsolataiért felelős rektori megbízott
professeur des universités, chargé de mission du recteur pour les affaires francophones

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, Fszt. 7.
Telefon: (36) 1 411-65-71
E-mail: bardosi.vilmos@btk.elte.hu

Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet
egyetemi tanár, az ELTE germán kapcsolataiért felelős rektori megbízott
Beauftragte des Rektors Deutschsprachige akademische Beziehungen

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., 205.
Telefon: (36) 1 411 6500/4401
E-mail: knipf.erzsebet@btk.elte.hu

Dr. Pál Ferenc
egyetemi tanár, brazil kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, Fszt. 155.
Telefon: (36) 1 485-5200/2865
E-mail: pal.ferenc@btk.elte.hu

 

Dékáni megbízott

Dr. Bóna Judit
egyetemi docens, innovációért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 249.
Telefon: (36) 1 485-5200/5189
E-mail: bona.judit@btk.elte.hu

Dr. Dobszay Tamás
egyetemi docens, extra-kurrikurális képzésekért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 220.
Telefon: (36) 1 485-5200/5125
E-mail: dobszay.tamas@btk.elte.hu

Prof. Dr. György Péter
egyetemi tanár, összművészeti képzésekért felelős dékáni megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., Fszt. 43.
Telefon: (36) 1 485-5200/2062
E-mail: gyorgy.peter@btk.elte.hu

Dr. Kugler Nóra
egyetemi docens, a hallgatók megtartását elősegítő program (HELP) végrehajtásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A 227.
Telefon: (36) 1 485-5200/5152
E-mail: kugler.nora@btk.elte.hu

Uwe-Jens Pohl
egyetemi docens, a hallgatók megtartását elősegítő program (HELP) végrehajtásáért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 402
Telefon: (36) 1 485-5200/4395
E-mail: uwe.pohl@btk.elte.hu

Dr. Major Éva
egyetemi docens, digitális szakmódszertani ügyekért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., 403
Telefon: (36) 1 485-5200/4396
E-mail: major.eva@btk.elte.hu

Dr. Mátay Mónika
egyetemi docens, nyári egyetem ügyeiért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 266.
Telefon: (36) 1 485-5200/5073
E-mail: matay.monika@btk.elte.hu

Dr. Rada Roberta
egyetemi docens, bölcsészeti duális képzésekért felelős dékáni megbízott
Küldetésnyilatkozat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5., 255
Telefon: (36) 1 485-5200/4412
E-mail: rada.roberta@btk.elte.hu