A kar vezetése

A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása.

A Karon négy – általános, oktatási és tanulmányi, tudományos és kutatásszervezési illetve nemzetközi – dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

Dékán

Dr. Sonkoly Gábor
egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em.
Telefon: (36) 1 485-5251
E-mail: dekan@btk.elte.hu

Dékánhelyettesek

Általános ügyek Oktatási és tanulmányi ügyek Tudományos és kutatásszervezési ügyek Nemzetközi ügyek


Dr. Gintli Tibor
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, III. em. 310.
Telefon: (36) 1 411 6500 / 5113
E-mail: gintli.tibor@btk.elte.hu


Dr. Horváth Krisztina
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 131.
Telefon: (36) 1 485-5200/5912
E-mail: oktdh@btk.elte.hu


Dr. Bartus Dávid
habilitált egyetemi docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 134.
Telefon: (36) 1 411 6500 / 5913
E-mail: tuddh@btk.elte.hu


Dr. Károly Krisztina
tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I. em. 132
Telefon: (36) 1 485-5200/5032
E-mail: nemzdh@btk.elte.hu

Rektori megbízott

Dr. Pál Ferenc
egyetemi tanár, brazil kapcsolatokért felelős rektori megbízott

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C Fszt. 155
Telefon: (36) 1 485-5200/2865
E-mail: pal.ferenc@btk.elte.hu