Erasmus információk

Erasmus információk

Erasmus+

Erasmus+

A 30 éves Erasmus+ program az Európai Bizottság legsikeresebb programja, közel 5 millió hallgató és fiatal mobilitását segítette elő, célja, hogy 2020-ra minden ötödik hallgató részt vegyen valamilyen típusú mobilitási programban felsőoktatási tanulmányai során. AZ ERASMUSTÓL AZ ERASMUS+ PROGRAMIG: 30 ÉV TÖRTÉNETE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának fontos célja, hogy  a lehető legtöbb ELTE BTK-s hallgató vehessen részt a programban.

Az Erasmus+ programban már nem csak az EU 28 tagállamába (plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia,Macedónia és Törökország), hanem több nem európai országba is lehetséges részképzésre kiutazni az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási programban. (Részletek itt)

Az ELTE-nek közel 500 partneregyeteme van Európában. A hallgatók tanulmányi területük szerint választhatnak a célegyetemek közül.

Miért jó  az Erasmus+ ösztöndíj az ELTE hallgatóinak?

Az Erasmus+ program segítségével lehetőséged van egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél  külföldi munkatapasztalatot szerezni, vagyis szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni.

Szakmai gyakorlatot frissen diplomát szerzett hallgatóként a végzésedet követő egy évben is teljesíthetsz, feltéve, hogy még a végzés előtt, aktív hallgatóként nyújtod be a pályázatot. FONTOS! SZAKMAI GYAKORLATOT BÁRKI TELJESÍTHET, AKKOR IS HA A SZAKOD ELVÉGZÉSÉHEZ EZ NEM KÖTELEZŐ!

Milyen feltételekkel pályázhatsz az ELTE-ről?

A pályázati feltételek elérhetőek az adott félévben érvényes pályázati felhívásban. (Alapvetően elegendő a jó tanulmányi átlag, a megfelelő szakmai motiváció és releváns nyelvtudás.)

Hol és hova pályázhatsz?

Tanulmányi mobilitás esetén az ELTE valamelyik partneregyetemére.
Szakmai gyakorlatnál azonban nincs ilyen megkötés, bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. 

Mennyi támogatást kaphatsz?

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célországtól függő- en részképzés esetén 420, 470 vagy 520 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 520, 570 vagy 620 EUR az Erasmus+ programországokban.
A szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz havi 200 EURszakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Fontos! Az Erasmus ösztöndíj nem feltétlenül finanszírozza a teljes külföldi mobilitást, a legtöbb esetben önerő is szükséges a kiutazáshoz. (Ezt a hallgató igényei is nagyban befolyásolják)  A kinntartózkodás alatt, minden egyéb (pl.: tanulmányi) ösztöndíjat kapni fogsz, igényelhetsz diákhitelt, érdemes előre tervezni és spórolni! Érdemes a célegyetem kiválasztásakor az ország/város megélhetési mutatóit is áttanulmányozni!

Hogyan és mikor tudsz jelentkezni?

A pályázatokat a NEPTUN rendszerben kell leadni (útmutató)

A pályázat beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről az aktuális intézményi pályázati felhívás oldalon lehetséges tájékozódni. A feltételek és határidők karonként/intézetenként is eltérőek lehetnek!

Mit érdemes még tudni?

OLS – online nyelvi támogatás

Az OLS segítségével a résztvevők mobilitásuk megkezdése előtt és annak végén felmérhetik nyelvtudásukat abból a nyelvből, amelyen külföldön tanulnak vagy amit a szakmai gyakorlat során használni fognak. Az ingyenes nyelvi szintfelmérő számos nyelven elérhető, és a hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy online nyelvtanfolyamon vegyenek részt az ösztöndíjas időszak alatt.

BTK-s kari és itnézeti/tanszéki Erasmus koordinátorok

A legfontosabb, konkrét pályázati információkat a BTK kari Erasmus hallgatói koordinátorától tudhatod meg (Nemzetközi Kapcsolatok Irodája: outgoing@btk.elte.hu), vagy az intézeti kooridnátorodtól! Mindenképp egyeztess velük lehetőségeidről!

 

Tanulmányok/Szakmai gyakorlat beismertetése, beszámítása

Az Erasmus+ programban a külföldön végzett tanulmányok beismertetése kötelező az ELTE-n. 
Ez kétféleképpen lehetséges:

  • 1. A tanulmányok kötelező tantárgyként történő beismertetése 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) köteles kötelező tantárgyként elismerni azokat a kint elvégzett tárgyakat, amiknek tárgyleírása legalább 75%-ban megegyezik az itthon elvégzendő tantárgy tárgyleírásával. A 75%-nál alacsonyabb egyezés esetén az ELTE intézményi mérlegelési jogköre alapján dönthet a kint elvégzett tantárgy kötelező tantárgyként való beismertetéséről.
A későbbi kényelmetlenségeket elkerülendő, érdemes az egyetemek kurzuslistáit átböngészni a mobilitás időszakára vonatkozó itthoni tantervet figyelembe véve. Az itthoni mintatantervet követve először válassza ki azokat a tárgyakat, amiket itthon el kell végeznie, majd ezek alapján próbáljon kurzusokat találni a célegyetemen. Ezután, akár itthoni tárgyanként több célegyetemi kurzusalternatívával és azok kurzusleírásaival keresse fel az itthoni tárgy oktatóját személyesen és írásban, hogy kiválaszthassa melyik kurzust fogadná el az itthoni kiváltásaként. Ha nem talál az itthoni kurzushoz illeszkedő kinti tantárgyat, érdeklődjön az itthoni oktatójánál alternatív beszámolási lehetőségekről (pl.: beadandó, heti gyakorlati feladatok küldése, Skype vizsga). 

  • 2. A tanulmányok szabadon választott tantárgyként történő beismertetése. Így bármelyik tantárgy beszámítható! 

Van egy tárgy, ami a külföldi kurzuslista böngészés során felkeltette érdeklődését? Szuper! Vegye fel, majd fogadtassa el itthon szabadon választott tárgyként!

A szakmai gyakorlat, amennyiben kötelező szakmai gyakorlatként nem ismertethető be, akkor a diplomamellékletben kerül feltüntetésre.

A kreditek beszámításához a hallgatónak kiutazás előtt és azt követően is egyeztetnie kell a kari/doktori tanulmányi ügyintézővel!

A jelenlegi kreditelismertetési alapszabályok  az ELTE-n itt tölthetőek le!