Testületek, bizottságok

Testületek, bizottságok


Bölcsészettudományi Doktori Tanács

Elnök:
Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár

Elnökhelyettes:
Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár

Tagok:
Filozófiatudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán, egyetemi tanár)
Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár)
Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Konter László, egyetemi tanár)
az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag (Dr. Cser András, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Póttagok:
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. Olay Csaba egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Kiss Farkas Gábor egyetemi docens)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Déri Balázs egyetemi tanár)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Szilágyi Ágnes Judit egyetemi docens)

Doktorandusz tag:
Berta András

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője (Stipich Béla, irodavezető)

ügyrend

Doktori Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
Filozófiatudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár) 
Irodalomtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Kiss Farkas Gábor, egyetemi docens) 
Történelemtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Krász Lilla, egyetemi docens)
Nyelvtudományi Doktori Iskola delegáltja (Dr. Pálosi Ildikó, adjunktus)

Doktorandusz tag:
Cindel Anikó

Titkár:
Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Szücs Adél)

ügyrend

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök:
Dr. Senkei-Kis Zoltán, adjunktus

Tagok:
Dr. Csikós Dóra, adjunktus
Dr. G. Etényi Nóra, adjunktus
Dr. Kugler Nóra, egyetemi docens
Dr. Pálosi Ildikó, adjunktus
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

Hallgatói tagok:
Pabar Petra
Kurucz Anilla Anna

Titkár:
kari esélyegyenlőségi referens (Fülöpné Cserhalmi Edina, ügyintéző)

ügyrend

Etikai Bizottság

Elnök:
Dr. Gintli Tibor, egyetemi tanár

Tagok:
Dr. Bárth Dániel, egyetemi docens
Dr. Réz Anna, adjunktus

Póttagok:
Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens
Dr. Ittzés Máté, egyetemi docens

Nem oktató-kutató tag:
Gyulafi Mónika, intézeti főmunkatárs

Nem oktató-kutató póttag:
Dániel Szonja, könyvtárvezető

Hallgatói tag: Vida Veronika
Hallgatói póttag: Pabar Petra

Titkár:    
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Az Etikai Bizottság határozatai
BTK/5385/11(2021) sz. etikai határozat
BTK/7699/1/2019. sz. etikai határozat

Gazdasági és Helyiséggazdálkodási Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Klement Judit, egyetemi docens
Dr. Urkom Aleksander, adjunktus
Dr. Vér Ádám, adjunktus
Stipich Béla, irodavezető
a Gazdasági Hivatal vezetője (Balázsné Tóbiás Ildikó hivatalvezető)

Hallgatói tag:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Vida Veronika)

Doktorandusz tag:
Berta András

Állandó meghívottak:
a Dékáni Hivatal vezetője (Losonczi Júlia, hivatalvezető)
a Tanulmányi Hivatal vezetője (Határ Anita, hivatalvezető)

Titkár:
a Gazdasági Hivatal delegáltja ()

ügyrend

 

Emlékeztetők:

Kari költségvetések
Kari költségvetés 2022

Habilitációs Bizottság

Elnök:
egyetemi tanár (Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár)

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
egyetemi tanár (Dr. Károly Krisztina, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Kroó Katalin, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Polyák Gábor, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Bagi Dániel, egyetemi tanár)
egyetemi tanár (Dr. Gintli Tibor, egyetemi tanár)
habilitált egyetemi docens (Dr. Varga Balázs egyetemi docens)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Ács Pál, címzetes egyetemi tanár)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Borsos Balázs, igazgatóhelyettes)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Surányi Balázs, egyetemi tanár)
akadémiai doktor külső tag (Dr. Bárány Attila, egyetemi tanár)

Tag tanácskozási joggal:
dékán (Dr. Bartus Dávid, egyetemi docens)

Póttag:
kari egyetemi tanár (Dr. Szombathy Zoltán, egyetemi tanár)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Vörös Péter)

ügyrend

Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Elnök:
Dr. Szigetvári Péter, egyetemi docens

Tag:
Dr. Zólyomi Gábor, egyetemi tanár

Póttag:
Dr. Nagy Roland, adjunktus

Hallgatói tag:
Vida Veronika

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Losonczi Júlia, hivatalvezető)

ügyrend

Kari Kutatástámogató Bizottság

Elnök:
Dr. Wein Katalin, egyetemi tanár

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi tanár)
Dr. Bali János, egyetemi docens
Dr. Deme Andrea, adjunktus
Dr. Mráz Attila adjunktus
Dr. Anders Alexandra, tudományos főmunkatárs

Doktorandusz tag:
Berta András

Hallgatói tag:
Gila Gergő Zsolt

Külső tag:
Dr. Fazekas János,  egyetemi docens ÁJK

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Pócsföldiné Várkonyi Alma)

Elérhetőség, tájékoztatás: kutatastamogatas@btk.elte.hu

Ügyrend
Kutatásetikai Szabályzat
Kérelem kutatásetikai engedélyhez
Gyakran Ismételt Kérdések
Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat minták
Adatkezelési tájékoztató formanyomtatvány
Segédanyag kérvényezőknek: Kutatásetika online kurzus (MOOC)

Kari Ösztöndíj Bizottság

Elnök:
Dr. Bóna Judit, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens
Főgler László, tanulmányi referens
Stipich Béla, irodavezető

Doktorandusz tag:
Berta András

Hallgatói tagok:
Gila Gergő Zsolt
Kővágó Dóra
Domoszlai Ákos
(meghívott tag: Vida Veronika)

Titkár:
a Hallgatói Önkormányzat delegáltja (Tóth Luca)

Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Alelnök:
a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója (Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Géra Eleonóra, egyetemi docens
Dr. Kerekes Amália, adjunktus
Dr. Slíz Mariann, adjunktus
a BTK Központi Olvasóterem vezetője (Dániel Szonja, könyvtárvezető)

Doktorandusz tag:
Cindel Anikó

Hallgatói tagok:
Gila Gergő Zsolt
Vida Veronika

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető))

ÜGYREND

Kitüntetési Bizottság

Elnök:
dékán (Dr. Bartus Dávid egyetemi docens)

Tagok:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Réthelyi Orsolya, egyetemi docens)
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár)
a Doktori Tanács elnöke (Dr. Sonkoly Gábor, egyetemi tanár)
a Tudományos Bizottság elnöke (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)
Dr. Nagy Levente, egyetemi tanár
Dr. Rada Roberta, egyetemi docens

Doktorandusz tag:
Virág Csilla

Hallgatói tagok:
Gila Gergő Zsolt
Vida Veronika

Titkár:
a Dékáni Hivatal delegáltja (Horváth Teréz, titkárságvezető)

ügyrend

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Dr. Bengi László egyetemi docens

Tagok:
Dr. Orbán Katalin, egyetemi docens
Dr. Péteri Attila, egyetemi docens
Dr. Salánki Zsuzsanna, adjunktus
Dr. Starčević Attila, adjunktus
Dr. Bagi Dániel, egyetemi tanár

Hallgatói tagok:
Antoni Dániel
Döbör-Hodászi Gréta
Czentnár Flóra Emma
Lentulai Martin Péter
Szalai Zsófia Lili
Tóth Anna Boglárka

Állandó meghívott:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Dezső Pál Tamás)

ügyrend

Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság

Elnök:
a nemzetközi ügyek dékánhelyettese (Dr. Réthelyi Orsolya, egyetemi docens)

Tagok:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)
Dr. Polyák Gábor egyetemi tanár
Dr. Tarafás Imre, egyetemi tanársegéd
Dr. Tartsayné Németh Nóra, adjunktus

Hallgatói tagok:
Szabó Panna (HÖK)
Skriba Orsolya (DÖK)

Titkár:
a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője (Gaál Tekla, irodavezető)

ügyrend

Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Farkas Tamás, egyetemi docens
Dr. Kiss Farkas Gábor, egyetemi docens
Dr. Kiszl Péter, egyetemi docens
Dr. Krász Lilla, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Lentulai Martin Péter
Gila Gergő Zsolt

Doktorandusz tag:
Berta András

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Formanek Zsuzsanna)

ügyrend

Professzori Tanács

Elnök:
Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár

Elnökségi tagok:
Dr. Knipf Erzsébet, egyetemi tanár
Dr. Szilágyi Márton, egyetemi tanár
Dr. Ullmann Tamás, egyetemi tanár
Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár

Tanárképzési Bizottság

Elnök:
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár)

Tagok:
Dr. Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata, egyetemi adjunktus
Dr. Bodnár Gábor, egyetemi tanár
Dr. Perge Gabriella adjunktus
Dr. Laczházi Aranka, egyetemi adjunktus
Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens
Dr. Molnár Gábor Tamás, egyetemi docens
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens

Hallgatói tag:
Szalai Zsófia Lili

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

ügyrend

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (Dr. Horváth Krisztina, egyetemi docens)

Tagok:
Dr. Mezei Bálint, adjunktus
Dr. Körmendi Tamás, egyetemi docens
Dr. Szilágyi Márton, egyetemi tanár
Dr. Vajdovich Györgyi, egyetemi docens

Hallgatói tagok:
Döbör-Hodászi Gréta
Czentnár Flóra Emma
Lentulai Martin Péter
Szalai Zsófia Lili
Tóth Anna Boglárka

Titkár:
a Tanulmányi Hivatal delegáltja (Hegyi Zsófia)

Ügyrend

Tehetséggondozási Bizottság

Elnök:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Tagok:
a Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens)
Dr. Teller Katalin, egyetemi docens
Dr. Pócs Dániel, egyetemi docens
Dr. Szabó Gábor, adjunktus 
Dr. Vadas András, adjunktus

Hallgatói tagok:
Béres Lili Zsuzsanna
Gila Gergő Zsolt

Doktorandusz tag:
Erdős András Patrik

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Horváth Zsolt)

ügyrend

Tudományos Bizottság

Elnök:
Dr. Horn Ildikó, egyetemi tanár

Tagok:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)
a Filozófiatudomány képviselője (Dr. Bodnár István, egyetemi tanár)
az Irodalomtudomány képviselője (Dr. Nagy Levente, egyetemi docens)
a Nyelvtudomány képviselője (Dr. Slíz Marianna, egyetemi docens)
a Történelemtudomány képviselője (Dr. Géra Eleonóra, egyetemi docens)
a Professzori Tanács elnöke (Dr. Olay Csaba, egyetemi tanár)

Hallgatói tagok:
a Hallgatói Önkormányzat elnöke (Vida Veronika)

Doktorandusz tag:
Berta András

Külső tag:
Dr. Ács Pál, c. egyetemi tanár
Dr. Mikó Árpád, igazgató, MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Állandó meghívottak:
dékán (Dr. Bartus Dávid egyetemi docens)
az általános ügyek dékánhelyettese (Dr.Horn Ildikó, egyetemi tanár)

Titkár:
a Doktori és Tudományszervezési Iroda delegáltja (Stipich Béla, irodavezető)

ügyrend

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:
Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens

Tagok:
a kari TDK szervezetek vezetői ()

Doktorandusz tag:
Skriba Orsolya

Hallgatói tag:
Gila Gergő Zsolt

Állandó meghívott:
a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (Dr. Bóna Judit, egyetemi docens)

Titkár:
a Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata delegáltja (Skriba Orsolya)

ügyrend