Elhunyt Dr. Jónás Frigyes ny. egyetemi docens

(1944–2012)

A családtól kaptuk a megdöbbentő hírt, hogy kollégánk, Dr. Jónás Frigyes nyugalmazott egyetemi docens 2012. május 25-én váratlanul elhunyt.

Jónás Frigyes 1993-tól, több mint húsz éven át volt tanszékünk, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (2005-ig: Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) oktatója, először egyetemi adjunktusként, majd 2000-től egyetemi docensként. 2003-ban ő dolgozta ki A magyar mint idegen nyelv c. rendkívül sikeres önálló oktatási programot, amelynek 2004-től felelőse, működtetője volt. (A program a 2005/2006-os tanévben a tantervi változások miatt zárult le.)

Jónás Frigyesnek az alkalmazott nyelvészeten belüli kutatási témája is elsősorban a magyar mint idegen nyelv volt. Kutatásaiban a nyelvészet és a pedagógia területét kötötte össze. Áttekintő munkái nagyrészt a magyar mint idegen nyelv oktatásának négy meghatározó tényezőjére vonatkoznak: a tanár szerepére, az idegenség fogalmára és a magyar nyelv tartalmaira és eszközrendszerére a tanulási/elsajátítási folyamatban. E tényezők vizsgálatának eredményeiből vezette le a magyar mint idegen nyelv diszciplináris kérdéseit. A magyar mint idegen nyelv önálló területéhez a magyar nyelvészetet, valamint az idegennyelv-didaktikát használta fel szakmai támaszul. Ennek során – az idegenségszemlélet miatt – inkább a pedagógiai érveknek adott elsőbbséget. Ennek ellenére a tanulást/elsajátítást és annak intézményrendszerét nyelvstratégiai kérdésként kezelte.

Jónás Frigyesnek erős volt a tanszék iránti elkötelezettsége. 2006-tól nyugdíjasként is nap mint nap bejárt az egyetemre, és részt vett a tanszék mindennapi életében, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ereje teljében, váratlanul hunyt el. Halála így különösen megrendítő, veszteségünk különösen fájdalmas. Emlékét megőrizzük.                                                                                                            

Ladányi Mária tv.

A hivatalos gyászjelentés letöltése
2012.05.30.